News

Clybiau

Mae llawer o glybiau a grwpiau chwaraeon gwahanol ledled Cymru i bobl anabl. Gall y rhain fod mewn lleoliad aml-anabledd (unrhyw anabledd), anableddau penodol, neu integredig (cyfranogwyr anabl ac abl). Defnyddiwch yr adran hon i edrych drwy'r holl gyfleoedd sydd ar gael i chi ac i ddewis un ohonynt.

 


 

 

Logo Clwb Triathlon Intrtri Aberystwyth

Clwb Triathlon Intrtri Aberystwyth }

Logo Clwb Pêl Droed Tref Aberystwyth

Clwb Pêl Droed Tref Aberystwyth }

Monmouthshire County Council logo

Clwb Gym Y Fenni }

Clwb Canŵio Aberafan

Clwb Canŵio Aberafan }

Clwb Jiwdo Amlwch

Clwb Jiwdo Amlwch }

Logo Cyngor Sir Ynys Mon

Clwb Pêl Droed Llewod Amlwch }

Sesiwn Badminton Rhydaman }

Logo YST8

YST8 - Llanbedr Pont Steffan - Sesiynol }

Logo Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Activ 8-2-16 Wrecsam }

Swyddogion Datblygu

Swyddogion Datblygu

Chwaraeon Anabledd Cymru

Twitter

RT We are delighted to welcome Lisa Pearce as British Wheelchair Basketballs new CEO. Lisa will join our team in May 2… https://t.co/Tl6npKxJ4f


Balchder fod Rhys Jones wedi ei ddewis i fod rhan o lansiad cit Tîm Cymru ar gyfer y Gemau Cymanwlad Proud to see… https://t.co/RirIR4NJrN


RT All Welsh players in one squad this week. Able & disabled players working hard together @dsw_news @BritishParaTT https://t.co/i6v2mDDHK7


RT It was great day and will be the start of many more inclusive cycling days to come!! @stevemorganfdn @dsw_newshttps://t.co/ovtV6DYhg9


Cofrestru i dderbyn cylchlythyr