6th Feb 2018

Hoffwch gweithio gyda ni?

Swyddog Llwybr Talent

 Chwaraeon Anabledd Cymru

 

Corff Llywodraethu Cymru Dynamic, Oriau Hyblyg, a'r cyfle i drawsnewid bywydau

 

Mae Chwaraeon Anabledd Cymru yn chwilio am Swyddog Llwybr Talent brwdfrydig, rhagweithiol ac yn angerddol i ymuno â thîm ymroddedig i nodi, datblygu a chefnogi athletwyr anabl trwy llwybr chwaraeon i mewn i berfformiad.

 

Cyflog: hyd at £23,000 (pro rata)

Math o gyflogaeth: Rhan Amser (hyd at 18.5awr)

Dyddiad Cau: 23ain Chwefror 2018, am 12yp

Bydd y swydd yn cael eu leoli yn y Gogledd.

 

Y cwmni:

Chwaraeon Anabledd Cymru yw'r sefydliad arweiniol ar gyfer chwaraeon anabledd yng Nghymru. Rydym wedi ymrwymo i gefnogi Gweledigaeth Sector o 'Uno'r Genedl chwaraeon falch', lle mae pob (anabl) person yn gwirioni ar chwaraeon, ac rydym yn creu Cenedl o Bencampwyr. Mae Chwaraeon Anabledd Cymru yn bwriadu drawsnewid bywydau, ac yn gwneud hyn drwy gefnogi darparu dewis cyfle gwirioneddol; cyfleoedd hyfforddi, addysg a dysgu o ansawdd uchel,; meithrin talent, a cefnogi perfformwyr elitaidd.

 

Talent:

Genhadaeth 'perfformiad' Chwaraeon Anabledd Cymru yw cyfrannu tuag at Gymru fod yn Genedl o Hyrwyddwyr (Anabl). Mae Chwaraeon Anabledd Cymru yn ceisio cyflawni’r genhadaeth hon drwy arwain system sy'n cefnogi adnabod, datblygu a chadarnhad o athletwyr sydd â'r potensial i lwyddo ar lefel ryngwladol.

 

Rôl:

Rydym yn chwilio am Swyddog Llwybr Talent rhan-amser gyda athroniaeth cynhwysol cryf, sydd â diddordeb mewn bod yn rhan o dîm sy'n nodi, datblygu a chefnogi athletwyr drwy lwybr chwaraeon ac yn y pen draw drawsnewid bywydau pobl anabl. Cyflog hyd at £23K (pro rata ac yn seiliedig ar brofiad perthnasol).

 

• Gweithio hyblyg yn wythnosol

• Cyfleoedd gwych ar gyfer dysgu proffesiynol parhaus

• Cyfle i amrywiaeth eang o amgylcheddau gwaith

 

Y Lleoliad:

Caiff y swydd fod yn seiliedig yn rhanbarthol yn y Gogledd, gyda lleoliad y swyddfa i'w benderfynu. Bydd y rôl yn arwain ar fentrau cenedlaethol yn ogystal â gweithgareddau rhanbarthol yn cynnwys datblygu canolbwynt talent yn y rhanbarthau.

 

Pam y dylech chi wneud cais am y swydd?

• Byddwch yn rhan o dîm cryf, cefnogol a rhagweithiol

• Hyblygrwydd mewn oriau gwaith

• Gweithio i gyflogwr teg ac amrywiol, gyda moeseg proffesiynol cryf a gwerthoedd

• Cyfle i drawsnewid bywydau a cefnogi cyflwyno llwybr talent cynhwysol o fewn Cymru


Fe allwch lawrlwytho o'r fan hyn - Pecyn_Swydd_Swyddog_Talent.docx

Am sgwrs anffurfiiol cysylltwch a Gerwyn Owen, Rheolwr Llwybrau Perfformiad gerwyn.owen@disabilitysportwales.com neu ffoniwch 02920 334926 / 07918716344.

Back

Mwy na gem, trawsnewid bywyd

Mwy na gem, trawsnewid bywyd

Twitter

RT We are delighted to welcome Lisa Pearce as British Wheelchair Basketballs new CEO. Lisa will join our team in May 2… https://t.co/Tl6npKxJ4f


Balchder fod Rhys Jones wedi ei ddewis i fod rhan o lansiad cit Tîm Cymru ar gyfer y Gemau Cymanwlad Proud to see… https://t.co/RirIR4NJrN


RT All Welsh players in one squad this week. Able & disabled players working hard together @dsw_news @BritishParaTT https://t.co/i6v2mDDHK7


RT It was great day and will be the start of many more inclusive cycling days to come!! @stevemorganfdn @dsw_newshttps://t.co/ovtV6DYhg9


Cofrestru i dderbyn cylchlythyr