News

Mae’r Bwrdd

Llywodraethir Chwaraeon Anabledd Cymru gan fwrdd ymroddedig o ymddiriedolwyr.

Ar y cyd â’n harbenigwyr sydd wedi’u cyfethol, mae ein Bwrdd yn cynrychioli sgiliau amrywiol sydd, gyda’i gilydd, yn galluogi iddynt weithredu ar ran y Ffederasiwn a gweithio tuag at ein hamcanion corfforedig:-

 1. Arweiniad a chyfeiriad strategol sy’n canolbwyntio ar weledigaeth, gwerthoedd ac amcanion craidd y sefydliad.
 2. Ceisio sicrhau bod digon o adnoddau ar gael i gyflawni amcanion a gweledigaeth gyffredinol y sefydliad a rheoli’r defnydd o’r adnoddau hynny.                                                            
 3. Monitro canlyniadau gyda’r Cyfarwyddwr Gweithredol a’r Uwch Dîm Rheoli.         
 4. Cysylltu â Chwaraeon Cymru, Llywodraeth Cynulliad Cymru a phartneriaid eraill ar stiwardiaeth a pherfformiad.

Mae’r Bwrdd yn cynnwys yr unigolion canlynol: 

Ymddiriedolwyr:

 • Pippa Britton  - Chair
 • Neil Ashbridge – Vice Chair 
 • Richard Jones - Welsh Deaf Sport
 • Ian Stone –Welsh Paraplegic and Tetraplegic Sports Association
 • Jane Coia – Welsh Sports Association for People with Learning Disabilities
 • Jay Lusted - Board Member
 • Liz Johnson  - Board Member
 • Ryan Jones - Board Member
 • Andrew Thomas - Board Member

Arbenigwyr Wedi’u Cyfethol:

 • Sam Lloyd - Marchnata/Cyfathrebu    
 • Ian Howse – Llywodraethu Corfforedig a Risg
 • Jenny Cottle – Cyfreithiol
 • David Vickery – Cyllid Strategol 

PRESIDENT:

 • Gareth John MBE

VICE PRESIDENT:

 • Lance Osgood

Os hoffech gysylltu ag unrhyw un o’r bobl sydd wedi’u henwi uchod, anfonwch gais atom drwy’r tab ‘cysylltu â ni’ ar y wefan hon.  

 

Mwy na gem, trawsnewid bywyd

Mwy na gem, trawsnewid bywyd

Twitter

Great to be part of your organisation, looking forward to working with you https://t.co/bLNaOt9FiD


RT RESULT | Irish Para Badminton Open | ⭐ @jackova95 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 O'Sullivan 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 win their MD ➡️ 21-10, 21-9 well d… https://t.co/ctPFhMFN1a


RT RESULT | Irish Para Badminton Open | ⭐ @jackova95 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 O'Sullivan 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 lose their MD ➡️ 21-19,10-21, 18-2… https://t.co/kkz7eSxb3A


It's #NationalSelfieDay and we want you to share your selfie of your inclusive & active day!!! Here's ours ...… https://t.co/iqfJrQRMzD


Cofrestru i dderbyn cylchlythyr