Chwarae


Y llynedd, cefnogodd Chwaraeon Anabledd Cymru fwy na miliwn o gyfleoedd i bobl anabl gymryd rhan mewn chwaraeon a gweithgarwch corfforol. Gyda mwy na 750 o glybiau a sesiynau ar gael ledled Cymru, o Saethyddiaeth i Godi Pwysau, rydyn ni’n hyderus bod gennym ni gyfle sy’n addas ar eich cyfer chi.

Beth am ddefnyddio ein hadnodd chwilio am glwb i weld pa glybiau a sesiynau sydd ar gael ar garreg eich drws chi?! Fel dewis arall, cysylltwch â Swyddog Datblygu Chwaraeon Anabledd Cymru yn eich ardal leol chi - bydd yn fwy na pharod i roi cyngor i chi.

Mae Chwaraeon Anabledd Cymru wedi ymrwymo i Drawsnewid Bywydau Drwy Bŵer Chwaraeon ac rydyn ni bob amser yn chwilio am glybiau newydd, hyfforddwyr newydd a gwirfoddolwyr newydd i’n helpu ni i gyflawni’r amcan yma. Edrychwch ar ein hadran gweithlu i weld sut gallwch chi gymryd rhan. Ydych chi’n barod i ysbrydoli’r genhedlaeth nesaf o arwyr chwaraeon Cymru?Find a club

There are hundres of clubs across Wales offering disability-specific or disability-inclusive sport opportunities. Find the ones that suit you

Search clubs by disability:

Search clubs by sport:

Search clubs by Authority:

Swyddogion Datblygu

Swyddogion Datblygu

Chwaraeon Anabledd Cymru

Twitter

The next session of our DO national conference is from @GBWRwales looking at grass roots development of the sport… https://t.co/eR4fnKMjju


First session of the day looking at @Wales_WB with @LouEnglefield #transforminglives #ArrivaTWSport https://t.co/ospVqORQsM


Great start to the day with a team building session for the DSWDO’s at the national conference #ArrivaTWSporthttps://t.co/jxm61kCnP7


RT Croeso adref i Dîm Cymru @TeamWales o’r Gemau mwyaf llwyddiannus dramor @GC2018. Ymunwch â ni i’w llongyfarch!… https://t.co/mQM7X4X0qe


Cofrestru i dderbyn cylchlythyr