Chwarae


Y llynedd, cefnogodd Chwaraeon Anabledd Cymru fwy na miliwn o gyfleoedd i bobl anabl gymryd rhan mewn chwaraeon a gweithgarwch corfforol. Gyda mwy na 750 o glybiau a sesiynau ar gael ledled Cymru, o Saethyddiaeth i Godi Pwysau, rydyn ni’n hyderus bod gennym ni gyfle sy’n addas ar eich cyfer chi.

Beth am ddefnyddio ein hadnodd chwilio am glwb i weld pa glybiau a sesiynau sydd ar gael ar garreg eich drws chi?! Fel dewis arall, cysylltwch â Swyddog Datblygu Chwaraeon Anabledd Cymru yn eich ardal leol chi - bydd yn fwy na pharod i roi cyngor i chi.

Mae Chwaraeon Anabledd Cymru wedi ymrwymo i Drawsnewid Bywydau Drwy Bŵer Chwaraeon ac rydyn ni bob amser yn chwilio am glybiau newydd, hyfforddwyr newydd a gwirfoddolwyr newydd i’n helpu ni i gyflawni’r amcan yma. Edrychwch ar ein hadran gweithlu i weld sut gallwch chi gymryd rhan. Ydych chi’n barod i ysbrydoli’r genhedlaeth nesaf o arwyr chwaraeon Cymru?Find a club

There are hundres of clubs across Wales offering disability-specific or disability-inclusive sport opportunities. Find the ones that suit you

Search clubs by disability:

Search clubs by sport:

Search clubs by Authority:

Swyddogion Datblygu

Swyddogion Datblygu

Chwaraeon Anabledd Cymru

Twitter

RT An early start this morning for day 3 of @dsw_news filming @lens_monkey and another undisclosed location 🤫 🎥 https://t.co/gbjjeeWhql


RT Great weekend swimming at Manchester for the national para championships. Some really swims, lots of medals and gre… https://t.co/pfHrdhtaCA


Rydym yn chwilio am Cadeirydd i'r Bwrdd, gallwch chi cyfrannu tuag at ein uchelgais? Cliciwch y linc yma am sut i… https://t.co/6TH1MzEn6F


We're looking to appoint a new Chair to the Board. If you think you can contribute, click below to apply. Deadlin… https://t.co/LUg25YbEDv


Cofrestru i dderbyn cylchlythyr