Chwarae


Y llynedd, cefnogodd Chwaraeon Anabledd Cymru fwy na miliwn o gyfleoedd i bobl anabl gymryd rhan mewn chwaraeon a gweithgarwch corfforol. Gyda mwy na 750 o glybiau a sesiynau ar gael ledled Cymru, o Saethyddiaeth i Godi Pwysau, rydyn ni’n hyderus bod gennym ni gyfle sy’n addas ar eich cyfer chi.

Beth am ddefnyddio ein hadnodd chwilio am glwb i weld pa glybiau a sesiynau sydd ar gael ar garreg eich drws chi?! Fel dewis arall, cysylltwch â Swyddog Datblygu Chwaraeon Anabledd Cymru yn eich ardal leol chi - bydd yn fwy na pharod i roi cyngor i chi.

Mae Chwaraeon Anabledd Cymru wedi ymrwymo i Drawsnewid Bywydau Drwy Bŵer Chwaraeon ac rydyn ni bob amser yn chwilio am glybiau newydd, hyfforddwyr newydd a gwirfoddolwyr newydd i’n helpu ni i gyflawni’r amcan yma. Edrychwch ar ein hadran gweithlu i weld sut gallwch chi gymryd rhan. Ydych chi’n barod i ysbrydoli’r genhedlaeth nesaf o arwyr chwaraeon Cymru?Find a club

There are hundres of clubs across Wales offering disability-specific or disability-inclusive sport opportunities. Find the ones that suit you

Search clubs by disability:

Search clubs by sport:

Search clubs by Authority:

Swyddogion Datblygu

Swyddogion Datblygu

Chwaraeon Anabledd Cymru

Twitter

RT We are delighted to welcome Lisa Pearce as British Wheelchair Basketballs new CEO. Lisa will join our team in May 2… https://t.co/Tl6npKxJ4f


Balchder fod Rhys Jones wedi ei ddewis i fod rhan o lansiad cit Tîm Cymru ar gyfer y Gemau Cymanwlad Proud to see… https://t.co/RirIR4NJrN


RT All Welsh players in one squad this week. Able & disabled players working hard together @dsw_news @BritishParaTT https://t.co/i6v2mDDHK7


RT It was great day and will be the start of many more inclusive cycling days to come!! @stevemorganfdn @dsw_newshttps://t.co/ovtV6DYhg9


Cofrestru i dderbyn cylchlythyr