News

Amdanom

Strategaeth Chwaraeon Anabledd Cymru

 

Gweledigaeth y Sector

Cenedl Actif lle gall Pawb Fwynhau Chwaraeon am Oes

 

Ein pwrpas

Sicrhau bod pobl anabl yr un mor debygol o gael mwynhad gydol oes o weithgarwch corfforol (gan gynnwys chwaraeon) â phobl nad ydynt yn anabl
Cenhadaeth ChAC

Dylandwadu, Cynnwys, Ysbrydoli, insport

Datganiadau Gwerth

Hyrwyddo Pawb

Rydym yn credu mewn cyfle ystyrlon, amrywiaeth eang a chyflawniad gwych, gyda phobl yn ganolog ym mhopeth rydym yn ei wneud.

Balch o’n Cymreictod

Gyda’n gilydd rydym yn ymroddedig, angerddol a chroesawgar.

Gwerthfawrogi Twf

Rydym yn gwrando ac yn dysgu; rydym yn meithrin, rhannu a chefnogi.

Tynnu Sylw at Bosibilrwydd

Rydym yn uchelgeisiol, creadigol a dyfeisgar.

 Blaenoriaethau Strategol

  1. Sefydlu partneriaethau effeithiol ar gyfer diwylliant sector cynhwysol.
  2. Grymuso gweithlu cynhwysol.
  3. Galluogi llwybrau cynhwysol cadarn.
  4. Tyfu fel sefydliad iach ac atebol sy’n flaenllaw yn y sector.

Mwy na gem, trawsnewid bywyd

Mwy na gem, trawsnewid bywyd

Twitter

RT 'There are no limitations' Inspiring chat for @BBCSportWales with the impressive @StephenThomas99 as he looks to m… https://t.co/qpjq1Yzoer


Ben's in! Row with him!🚣🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 DSW and @WelshRowing are collaborating with EnduRow Challenge 2022 to bring you a… https://t.co/zquS0COk5z


RT Great to have 4 at our VI session today, 5 including Deni the guide dog! Join us Wednesdays 1:30-3:00pm at David L… https://t.co/YnT5mrcw0z


RT Loving the training and the progress, thank you @WelshAthletics for the input really enjoying the NDP @hawfchttps://t.co/3qNvxlERmi