News

Amdanom

Strategaeth Chwaraeon Anabledd Cymru

 

Gweledigaeth y Sector

Cenedl Actif lle gall Pawb Fwynhau Chwaraeon am Oes

 

Ein pwrpas

Sicrhau bod pobl anabl yr un mor debygol o gael mwynhad gydol oes o weithgarwch corfforol (gan gynnwys chwaraeon) â phobl nad ydynt yn anabl
Cenhadaeth ChAC

Dylandwadu, Cynnwys, Ysbrydoli, insport

Datganiadau Gwerth

Hyrwyddo Pawb

Rydym yn credu mewn cyfle ystyrlon, amrywiaeth eang a chyflawniad gwych, gyda phobl yn ganolog ym mhopeth rydym yn ei wneud.

Balch o’n Cymreictod

Gyda’n gilydd rydym yn ymroddedig, angerddol a chroesawgar.

Gwerthfawrogi Twf

Rydym yn gwrando ac yn dysgu; rydym yn meithrin, rhannu a chefnogi.

Tynnu Sylw at Bosibilrwydd

Rydym yn uchelgeisiol, creadigol a dyfeisgar.

 Blaenoriaethau Strategol

  1. Sefydlu partneriaethau effeithiol ar gyfer diwylliant sector cynhwysol.
  2. Grymuso gweithlu cynhwysol.
  3. Galluogi llwybrau cynhwysol cadarn.
  4. Tyfu fel sefydliad iach ac atebol sy’n flaenllaw yn y sector.

Mwy na gem, trawsnewid bywyd

Mwy na gem, trawsnewid bywyd

Twitter

Congratulations/Llongyfarchiadau @Philippratt11 👏🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🏀 https://t.co/LZY0No9L1j


RT It's your last opportunity this year to enjoy our FREE Engaging Wheelchair Participants in Sport Course! Next week… https://t.co/FOKvceoDO3


Have you signed up to tomorrow's webinars yet? #IDPWD💜 Not all impairments are visible: 👉 https://t.co/bw7uqDKnUo… https://t.co/LUOym7PvRX


RT Braf oedd mentora Llysgenhadon @Ysgol_Llannon heddiw. Y drydedd genhedlaeth i’r teulu Jones. Da iawn chi. A wonde… https://t.co/azEvA44hTg