News

Clybiau

Mae llawer o glybiau a grwpiau chwaraeon gwahanol ledled Cymru i bobl anabl. Gall y rhain fod mewn lleoliad aml-anabledd (unrhyw anabledd), anableddau penodol, neu integredig (cyfranogwyr anabl ac abl). Defnyddiwch yr adran hon i edrych drwy'r holl gyfleoedd sydd ar gael i chi ac i ddewis un ohonynt.

 


 

 

Logo Cyngor Sir Ceredigion

Yst8-Aberaeron-Sesiynol }

Logo Cyngor Sir Ceredigion

Yst8-Aberteifi-Sesiynol }

Logo Cyngor Sir Ceredigion

Yst8-Penglais-Sesiynol }

Logo Chwaraeon Sir y Fflint

Active 8-16 - Sesiynau Sir y Fflint }

Logo Cyngor Bwrdeisdref Sirol Blaenau Gwent

Sesiynau Pysgota Anabledd Cefn Golau a Sirhywi }

CYMDEITHAS BYSGOTA CWMCARN }

Logo Cyngor Bwrdeistref sirol Rhondda Cynon Taf

Clwb Athletau Amatur Cwm Aberdâr }

Logo Teglan

Pysgodfeydd Teglan - defnydd o gyfleusterau }

Logo Awyr Agored Anheddau

Awyr Agored Anheddau }

Swyddogion Datblygu

Swyddogion Datblygu

Chwaraeon Anabledd Cymru

Twitter

RT Fancy something new this year, look not further! Only 8 weeks until the 2019 Season Starts. New members are alway… https://t.co/Vbi4AUlNsJ


RT Welsh Para Taekwondo Imogen training with Master Porl Stone at @sportwalesNC @dsw_news #parataekwondo https://t.co/5a1CgLHYyC


RT Look forward to new ideas being brought back to the projects in Wales. @All_Afloat @dsw_news @CapabilitySail https://t.co/989AcXua8J


RT Today we’re working in partnership with @WhizzKidz providing a fun packed afternoon of sport for disabled teenagers… https://t.co/gqXHRW4M12


Cofrestru i dderbyn cylchlythyr