Clybiau

Logo Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Activ 8-2-16 WrecsamCysylltu â ni

T: 01978 297351

W: http://old.wrexham.gov.uk/english/leisure_tourism/sports_development/activ8/index.htm

Nod y cynllun yw cynyddu cyfranogiad hir dymor mewn gweithgarwch corfforol a chwaraeon drwy godi ymwybyddiaeth o fanteision ymarfer corff a ffordd iach o fyw ymysg pobl ifanc a’u teuluoedd.

Mae’r cynllun yn ceisio gwneud ymarfer corff yn fwy hygyrch a fforddiadwy i unigolion ac mae'n agored i bobl ifanc rhwng 8 ac 16 oed sydd ag anawsterau meddygol 'risg isel', neu anawsterau emosiynol neu iechyd meddwl. Nod y cynllun yw darparu cyfle i unrhyw berson ifanc sy’n cwympo i’r categori hwn gymryd rhan mewn gweithgarwch corfforol a chwaraeon os credir y bydd gweithgarwch corfforol yn cael effaith gadarnhaol ar eu bywyd.

 

Mae’r cynllun ar agor i bobl ifanc rhwng 8 ac 16 oed sydd ag un o’r cyflyrau meddygol ‘risg isel’ canlynol a’u hanawsterau emosiynol ‘risg isel’:

  • Diabetes (wedi’i reoli)
  • Asthma
  • Gordewdra
  • Anhwylderau Bwyta
  • Anhwylder Obsesiynol Cymhellol
  • Anhwylder Diffyg Canolbwyntio A Gorfywiogrwydd (ADHD)
  • Iselder
  • Hunan-barch isel
  • Anhwylderau Gorbryder
  • Cyflyrau penodol sy’n effeithio Datblygiad Sgiliau Moto

Mae Partneriaid Atgyfeirio yn gweithio gyda’r person ifanc a’u rhiant / gwarcheidwad i gwblhau ‘ffurflen atgyfeirio’ yn manylu ar hanes meddygol, manylion personol a rheswm bras dros yr argymhelliad.

Mae’r manylion yma wedyn yn cael eu hanfon ymlaen at y Cydlynydd Yst8-i-16 a fydd yn trefnu’r camau perthnasol er mwyn sicrhau bod y person ifanc yn cael ei cyflwyno i Weithgareddau Corfforol a Chwaraeon sydd ar Amserlen Yst8-i-16.

 


Back

Swyddogion Datblygu

Swyddogion Datblygu

Chwaraeon Anabledd Cymru

Twitter

Don’t forget to book onto the wheelchair tennis taster sessions that are happening next weekend - last day for book… https://t.co/BkLIPnMCCf


RT Learn more about 3×3 Wheelchair Basketball with @_IWBF's webinars this week 🏀 Tomorrow (29 Oct), 7am-8am (BST) 💻 F… https://t.co/MpcusHiojc


RT Workshop on @sportwales 'introduction to Crowdfunding' 🔴How crowdfunding works 🔴Sport Wales extra funding and how… https://t.co/PgbWQieJBO


📣 Registering for insport Series: Education / Cofrestru ar gyfer Cyfres insport: Addysg! Register your school here… https://t.co/WvHsedMpO7