Clybiau

Logo Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Activ 8-2-16 WrecsamCysylltu â ni

T: 01978 297351

W: http://old.wrexham.gov.uk/english/leisure_tourism/sports_development/activ8/index.htm

Nod y cynllun yw cynyddu cyfranogiad hir dymor mewn gweithgarwch corfforol a chwaraeon drwy godi ymwybyddiaeth o fanteision ymarfer corff a ffordd iach o fyw ymysg pobl ifanc a’u teuluoedd.

Mae’r cynllun yn ceisio gwneud ymarfer corff yn fwy hygyrch a fforddiadwy i unigolion ac mae'n agored i bobl ifanc rhwng 8 ac 16 oed sydd ag anawsterau meddygol 'risg isel', neu anawsterau emosiynol neu iechyd meddwl. Nod y cynllun yw darparu cyfle i unrhyw berson ifanc sy’n cwympo i’r categori hwn gymryd rhan mewn gweithgarwch corfforol a chwaraeon os credir y bydd gweithgarwch corfforol yn cael effaith gadarnhaol ar eu bywyd.

 

Mae’r cynllun ar agor i bobl ifanc rhwng 8 ac 16 oed sydd ag un o’r cyflyrau meddygol ‘risg isel’ canlynol a’u hanawsterau emosiynol ‘risg isel’:

  • Diabetes (wedi’i reoli)
  • Asthma
  • Gordewdra
  • Anhwylderau Bwyta
  • Anhwylder Obsesiynol Cymhellol
  • Anhwylder Diffyg Canolbwyntio A Gorfywiogrwydd (ADHD)
  • Iselder
  • Hunan-barch isel
  • Anhwylderau Gorbryder
  • Cyflyrau penodol sy’n effeithio Datblygiad Sgiliau Moto

Mae Partneriaid Atgyfeirio yn gweithio gyda’r person ifanc a’u rhiant / gwarcheidwad i gwblhau ‘ffurflen atgyfeirio’ yn manylu ar hanes meddygol, manylion personol a rheswm bras dros yr argymhelliad.

Mae’r manylion yma wedyn yn cael eu hanfon ymlaen at y Cydlynydd Yst8-i-16 a fydd yn trefnu’r camau perthnasol er mwyn sicrhau bod y person ifanc yn cael ei cyflwyno i Weithgareddau Corfforol a Chwaraeon sydd ar Amserlen Yst8-i-16.

 


Back

Swyddogion Datblygu

Swyddogion Datblygu

Chwaraeon Anabledd Cymru

Twitter

"I'm extremely grateful for the opportunity..." - Harrison can't wait to perform in Poland this Summer ⭐ #Inspirehttps://t.co/BiupcOVFNS


RT There is a simple thing that can really help support good mental health… nature🌱. Nature can really help put things… https://t.co/Quv8numeyg


RT After 18 months in the sport, Beth Munro is off to @Paralympics with @mattbush1 👏👏 @GBTaekwondo @TaekwondoCymruhttps://t.co/4NihhbtLxf


A warm welcome the newest member of our team Morgan - Performance Pathway Hub Coordinator 👏 #Inspire #Ysbrydoli https://t.co/DlooPC23ds