Clybiau

Logo Awyr Agored Anheddau

Awyr Agored Anheddau


Cysylltu â ni

T: 07802 203930

Dyma glwb gweithgareddau awyr agored ar gyfer oedolion sydd ag anableddau dysgu a phroblemau iechyd meddwl ac mae ar agor drwy gydol y flwyddyn. Mae’n cynnig cerdded mynyddoedd a'r arfordir, dringo ac abseilu.

Y Staff: Mae gan y prosiect griw o hyfforddwyr gweithgareddau awyr agored profiadol a chymwys i’w defnyddio ac mae gan bob un ohonynt brofiad o weithio gyda phobl ag anghenion cefnogi, gan feddu ar gymwysterau priodol y CRhC ar gyfer y gweithgareddau a gynhelir.

Beth sy’n cael ei gynnwys?

Rydym yn darparu’r holl offer arbenigol sydd ei angen ac mae gennym amrywiaeth o ddillad dal dŵr sylfaenol, esgidiau cerdded a bagiau cefn sydd ar gael i’w benthyg.                                    

CERDDED A DRINGO

Cynhelir y sesiynau rhwng 10.00am a 4pm bob dydd Mercher. Mae'n hanfodol eich bod yn cysylltu a Martin i archebu eich lle. Mae croeso i Weithwyr Cefnogi ddod hefyd. Cost: £10 y sesiwn.


Gyfeiriad Clwb:

Ffordd Sackville
Bangor
LL57 1LB

Back

Swyddogion Datblygu

Swyddogion Datblygu

Chwaraeon Anabledd Cymru

Twitter

👏Thank you for today's brilliant #TakeoverTuesday the GOGA team! @GogaSport @GOGAPembs @sportpembs @PrideCymruhttps://t.co/O0Ly60U3nY


RT We have joined with @WalesYFC @NFUCymru @FUW_UAC and @clawales to gather a picture of broadband and mobile connect… https://t.co/mdjvijW1pH


RT The Voluntary Services Recovery Fund, the emergency COVID-19 fund for voluntary organisations in Wales, is set to c… https://t.co/ehjRyeXJEB


📢 Job Opportunity: 🔹 Sport Wales have a vacancy for a Coaching and People Development Role! 🔹 See more info here: https://t.co/9REHP2geON