Clybiau

Logo Awyr Agored Anheddau

Awyr Agored Anheddau


Cysylltu â ni

T: 07802 203930

Dyma glwb gweithgareddau awyr agored ar gyfer oedolion sydd ag anableddau dysgu a phroblemau iechyd meddwl ac mae ar agor drwy gydol y flwyddyn. Mae’n cynnig cerdded mynyddoedd a'r arfordir, dringo ac abseilu.

Y Staff: Mae gan y prosiect griw o hyfforddwyr gweithgareddau awyr agored profiadol a chymwys i’w defnyddio ac mae gan bob un ohonynt brofiad o weithio gyda phobl ag anghenion cefnogi, gan feddu ar gymwysterau priodol y CRhC ar gyfer y gweithgareddau a gynhelir.

Beth sy’n cael ei gynnwys?

Rydym yn darparu’r holl offer arbenigol sydd ei angen ac mae gennym amrywiaeth o ddillad dal dŵr sylfaenol, esgidiau cerdded a bagiau cefn sydd ar gael i’w benthyg.                                    

CERDDED A DRINGO

Cynhelir y sesiynau rhwng 10.00am a 4pm bob dydd Mercher. Mae'n hanfodol eich bod yn cysylltu a Martin i archebu eich lle. Mae croeso i Weithwyr Cefnogi ddod hefyd. Cost: £10 y sesiwn.


Gyfeiriad Clwb:

Ffordd Sackville
Bangor
LL57 1LB

Back

Swyddogion Datblygu

Swyddogion Datblygu

Chwaraeon Anabledd Cymru

Twitter

Don’t forget to book onto the wheelchair tennis taster sessions that are happening next weekend - last day for book… https://t.co/BkLIPnMCCf


RT Learn more about 3×3 Wheelchair Basketball with @_IWBF's webinars this week 🏀 Tomorrow (29 Oct), 7am-8am (BST) 💻 F… https://t.co/MpcusHiojc


RT Workshop on @sportwales 'introduction to Crowdfunding' 🔴How crowdfunding works 🔴Sport Wales extra funding and how… https://t.co/PgbWQieJBO


📣 Registering for insport Series: Education / Cofrestru ar gyfer Cyfres insport: Addysg! Register your school here… https://t.co/WvHsedMpO7