Clybiau

Logo Awyr Agored Anheddau

Awyr Agored Anheddau


Cysylltu â ni

T: 07802 203930

Dyma glwb gweithgareddau awyr agored ar gyfer oedolion sydd ag anableddau dysgu a phroblemau iechyd meddwl ac mae ar agor drwy gydol y flwyddyn. Mae’n cynnig cerdded mynyddoedd a'r arfordir, dringo ac abseilu.

Y Staff: Mae gan y prosiect griw o hyfforddwyr gweithgareddau awyr agored profiadol a chymwys i’w defnyddio ac mae gan bob un ohonynt brofiad o weithio gyda phobl ag anghenion cefnogi, gan feddu ar gymwysterau priodol y CRhC ar gyfer y gweithgareddau a gynhelir.

Beth sy’n cael ei gynnwys?

Rydym yn darparu’r holl offer arbenigol sydd ei angen ac mae gennym amrywiaeth o ddillad dal dŵr sylfaenol, esgidiau cerdded a bagiau cefn sydd ar gael i’w benthyg.                                    

CERDDED A DRINGO

Cynhelir y sesiynau rhwng 10.00am a 4pm bob dydd Mercher. Mae'n hanfodol eich bod yn cysylltu a Martin i archebu eich lle. Mae croeso i Weithwyr Cefnogi ddod hefyd. Cost: £10 y sesiwn.


Gyfeiriad Clwb:

Ffordd Sackville
Bangor
LL57 1LB

Back

Swyddogion Datblygu

Swyddogion Datblygu

Chwaraeon Anabledd Cymru

Twitter

RT 'There are no limitations' Inspiring chat for @BBCSportWales with the impressive @StephenThomas99 as he looks to m… https://t.co/qpjq1Yzoer


Ben's in! Row with him!🚣🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 DSW and @WelshRowing are collaborating with EnduRow Challenge 2022 to bring you a… https://t.co/zquS0COk5z


RT Great to have 4 at our VI session today, 5 including Deni the guide dog! Join us Wednesdays 1:30-3:00pm at David L… https://t.co/YnT5mrcw0z


RT Loving the training and the progress, thank you @WelshAthletics for the input really enjoying the NDP @hawfchttps://t.co/3qNvxlERmi