Clybiau

Logo Awyr Agored Anheddau

Awyr Agored Anheddau


Cysylltu â ni

T: 07802 203930

Dyma glwb gweithgareddau awyr agored ar gyfer oedolion sydd ag anableddau dysgu a phroblemau iechyd meddwl ac mae ar agor drwy gydol y flwyddyn. Mae’n cynnig cerdded mynyddoedd a'r arfordir, dringo ac abseilu.

Y Staff: Mae gan y prosiect griw o hyfforddwyr gweithgareddau awyr agored profiadol a chymwys i’w defnyddio ac mae gan bob un ohonynt brofiad o weithio gyda phobl ag anghenion cefnogi, gan feddu ar gymwysterau priodol y CRhC ar gyfer y gweithgareddau a gynhelir.

Beth sy’n cael ei gynnwys?

Rydym yn darparu’r holl offer arbenigol sydd ei angen ac mae gennym amrywiaeth o ddillad dal dŵr sylfaenol, esgidiau cerdded a bagiau cefn sydd ar gael i’w benthyg.                                    

CERDDED A DRINGO

Cynhelir y sesiynau rhwng 10.00am a 4pm bob dydd Mercher. Mae'n hanfodol eich bod yn cysylltu a Martin i archebu eich lle. Mae croeso i Weithwyr Cefnogi ddod hefyd. Cost: £10 y sesiwn.


Gyfeiriad Clwb:

Ffordd Sackville
Bangor
LL57 1LB

Back

Swyddogion Datblygu

Swyddogion Datblygu

Chwaraeon Anabledd Cymru

Twitter

📣 @Urdd would like your opinion and understanding of your experiences to plan future developments,and appreciate yo… https://t.co/v4CfHyibfC


📝 DSW need your help to improve physical activity for disabled people by sharing your experiences! @BethMunro19https://t.co/50CUdJJpIj


📣 The Welsh Sports Association for People with Learning Disability are seeking a consultant or consultancy to suppo… https://t.co/ZGMbyJr6ck


RT @Kieranjones____ is delighted to back in shot put action and takes inspiration from @AledDavies2012. @dsw_newshttps://t.co/FIa1ymkXOy