Clybiau

Clwb Jiwdo Amlwch

Clwb Jiwdo Amlwch


Cysylltu â ni

T: Mike Owen - 01407 831533

Roedd Clwb Jiwdo Amlwch yn rhan o Grŵp Jiwdo Ynys Môn yn wreiddiol ac yn y 1980’au roedd gan y grŵp yma 5 o glybiau ar yr ynys. Nawr, y clwb yw’r unig un sy’n dal i fodoli wrth i ni gyrraedd ein pen blwydd yn 30 oed. Mae’r clwb yn ymarfer yng nghanolfan hamdden Amlwch (LL65 9TH) bob nos Fawrth (yn ystod y tymor ysgol yn unig), rhwng 5:30 a 7:45pm.

Mae gennym ni dri dosbarth, yn amrywio o 6 oed i lefel hŷn, a dau Hyfforddwr Belt Ddu rheolaidd ar y mat ym mhob sesiwn.                              

Mae’r clwb yn graddio hyd at dair gwaith y flwyddyn, gyda 2 gystadleuaeth fewnol. Rydyn ni hefyd yn mynychu sawl cystadleuaeth a sesiwn graddio’n genedlaethol i roi profiad i fyfyrwyr o gystadlu ac i integreiddio gyda gwahanol glybiau, hyfforddwyr ac, yn bwysicach na dim, diwylliannau.        

Mae posib prynu siwtiau jiwdo o’r clwb am ostyngiad a thelir y ffioedd mat yn chwarterol i’r trysorydd. Mae trwydded y clwb, sy’n rhoi yswiriant personol i chi, tua £15 i blant ac £20 ar lefel hŷn. Dim debyd uniongyrchol na chostau cudd.

Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae nifer o fyfyrwyr sydd ag anableddau wedi dechrau mynychu’r clwb. Mae eu hanabledd yn amrywio o broblemau symud sy’n cyfyngu arnynt i nam ar y golwg.

Fis Mai 2015, cystadlodd myfyriwr sydd â nam ar y golwg mewn cystadleuaeth genedlaethol, gan ennill y Fedal Aur. Roedd hwn yn gyflawniad personol rhagorol iddo ac yn glod enfawr i’r clwb. Mae gennym enw da am hyfforddi myfyrwyr sydd ag anableddau a gallwn roi cyngor iddynt os oes angen, neu i unrhyw un sy’n meddwl tybed ydi jiwdo’n addas iddyn nhw.                                                              

Ein steil a’n hethos ni yw darparu amgylchedd dysgu diogel i bawb a hefyd rhoi cyfle i bawb gyflawni eu potensial, boed i gadw’n heini, dysgu crefft ymladd neu i gystadlu i safon genedlaethol. Rydyn ni’n gallu darparu ar gyfer yr holl ofynion hyn.                    

Mae Datblygu Chwaraeon Cymru wedi cyllido nifer o’n mentrau ac rydyn ni’n ddiolchgar iawn am hynny. Mae’r gymuned a’r ganolfan hamdden yn gefnogol hefyd.

Dynion a Merched Nos Fawrth 18:00 - 19:30
Bechgyn a Genethod Nos Fawrth 17:00 - 19:00

 


Insport Ribbon

Gyfeiriad Clwb:

Amlwch Leisure Centre
Pentrefelin

Amlwch, Anglesey

LL68 9PG

Back

Swyddogion Datblygu

Swyddogion Datblygu

Chwaraeon Anabledd Cymru

Twitter

Check out @SportCardiff YouTube channel – there are lots of great games you can play at home! . . . https://t.co/EKdonBsK9a


Join Martin to identify some local trees. See the full video over on our YouTube channel: https://t.co/p2nQyh56Uw 🌳… https://t.co/jhHRc3o44B


Have a safe weekend all - more exciting things to come from us next week so stay tuned...


It's time to go Bird spotting with Chris... can you name the birds you see in your garden? See the full video over… https://t.co/3LTk15DDsJ