Clybiau

CYMDEITHAS BYSGOTA CWMCARN


Cysylltu â ni

T: Christopher Horswill - 01495 228832 / 07854622301

W: https://sites.google.com/site/cwmcarnangling/

Rydyn ni’n fudiad gwirfoddol sy’n codi ymwybyddiaeth o bysgota yn Forest Drive Cwmcarn. Rydyn ni’n cynnal clwb pysgota ar fore Sadwrn rhwng 10am a 12pm bob wythnos, o’r dydd Sadwrn cyntaf ym mis Mawrth tan y dydd Sadwrn olaf ym mis Hydref (ac eithrio penwythnosau Gŵyl y Banc). Rydyn ni’n croesawu pawb, yn bobl abl ac anabl, o bob oedran. Y gost yw £3 y pen ac mae popeth wedi’i gynnwys. Y cyfan sydd raid i chi ei wneud yw dod yma!!

Ffurfiwyd Cymdeithas Pysgota Cwmcarn yn y 1960au fel clwb pysgota brithyll, ond yn 2009, newidiwyd i fras bysgota. Mae gennym lyn yn Forest Drive Cwmcarn lle mae canolfan ymwelwyr a chanolfan carafanau / gwersylla.


Back

Swyddogion Datblygu

Swyddogion Datblygu

Chwaraeon Anabledd Cymru

Twitter

Don’t forget to book onto the wheelchair tennis taster sessions that are happening next weekend - last day for book… https://t.co/BkLIPnMCCf


RT Learn more about 3×3 Wheelchair Basketball with @_IWBF's webinars this week 🏀 Tomorrow (29 Oct), 7am-8am (BST) 💻 F… https://t.co/MpcusHiojc


RT Workshop on @sportwales 'introduction to Crowdfunding' 🔴How crowdfunding works 🔴Sport Wales extra funding and how… https://t.co/PgbWQieJBO


📣 Registering for insport Series: Education / Cofrestru ar gyfer Cyfres insport: Addysg! Register your school here… https://t.co/WvHsedMpO7