Clybiau

CYMDEITHAS BYSGOTA CWMCARN


Cysylltu â ni

T: Christopher Horswill - 01495 228832 / 07854622301

W: https://sites.google.com/site/cwmcarnangling/

Rydyn ni’n fudiad gwirfoddol sy’n codi ymwybyddiaeth o bysgota yn Forest Drive Cwmcarn. Rydyn ni’n cynnal clwb pysgota ar fore Sadwrn rhwng 10am a 12pm bob wythnos, o’r dydd Sadwrn cyntaf ym mis Mawrth tan y dydd Sadwrn olaf ym mis Hydref (ac eithrio penwythnosau Gŵyl y Banc). Rydyn ni’n croesawu pawb, yn bobl abl ac anabl, o bob oedran. Y gost yw £3 y pen ac mae popeth wedi’i gynnwys. Y cyfan sydd raid i chi ei wneud yw dod yma!!

Ffurfiwyd Cymdeithas Pysgota Cwmcarn yn y 1960au fel clwb pysgota brithyll, ond yn 2009, newidiwyd i fras bysgota. Mae gennym lyn yn Forest Drive Cwmcarn lle mae canolfan ymwelwyr a chanolfan carafanau / gwersylla.


Back

Swyddogion Datblygu

Swyddogion Datblygu

Chwaraeon Anabledd Cymru

Twitter

👏Thank you for today's brilliant #TakeoverTuesday the GOGA team! @GogaSport @GOGAPembs @sportpembs @PrideCymruhttps://t.co/O0Ly60U3nY


RT We have joined with @WalesYFC @NFUCymru @FUW_UAC and @clawales to gather a picture of broadband and mobile connect… https://t.co/mdjvijW1pH


RT The Voluntary Services Recovery Fund, the emergency COVID-19 fund for voluntary organisations in Wales, is set to c… https://t.co/ehjRyeXJEB


📢 Job Opportunity: 🔹 Sport Wales have a vacancy for a Coaching and People Development Role! 🔹 See more info here: https://t.co/9REHP2geON