Clybiau

CYMDEITHAS BYSGOTA CWMCARN


Cysylltu â ni

T: Christopher Horswill - 01495 228832 / 07854622301

W: https://sites.google.com/site/cwmcarnangling/

Rydyn ni’n fudiad gwirfoddol sy’n codi ymwybyddiaeth o bysgota yn Forest Drive Cwmcarn. Rydyn ni’n cynnal clwb pysgota ar fore Sadwrn rhwng 10am a 12pm bob wythnos, o’r dydd Sadwrn cyntaf ym mis Mawrth tan y dydd Sadwrn olaf ym mis Hydref (ac eithrio penwythnosau Gŵyl y Banc). Rydyn ni’n croesawu pawb, yn bobl abl ac anabl, o bob oedran. Y gost yw £3 y pen ac mae popeth wedi’i gynnwys. Y cyfan sydd raid i chi ei wneud yw dod yma!!

Ffurfiwyd Cymdeithas Pysgota Cwmcarn yn y 1960au fel clwb pysgota brithyll, ond yn 2009, newidiwyd i fras bysgota. Mae gennym lyn yn Forest Drive Cwmcarn lle mae canolfan ymwelwyr a chanolfan carafanau / gwersylla.


Back

Swyddogion Datblygu

Swyddogion Datblygu

Chwaraeon Anabledd Cymru

Twitter

📣 @Urdd would like your opinion and understanding of your experiences to plan future developments,and appreciate yo… https://t.co/v4CfHyibfC


📝 DSW need your help to improve physical activity for disabled people by sharing your experiences! @BethMunro19https://t.co/50CUdJJpIj


📣 The Welsh Sports Association for People with Learning Disability are seeking a consultant or consultancy to suppo… https://t.co/ZGMbyJr6ck


RT @Kieranjones____ is delighted to back in shot put action and takes inspiration from @AledDavies2012. @dsw_newshttps://t.co/FIa1ymkXOy