Clybiau

Logo cyngor Bro Morgannwg

Harriers Y Barri a'r Fro


Cysylltu â ni

T: 07584 011179

Gweithgareddau:

Athletau - Trac a maes, gan gynnwys: sbrintio, pellter hir, naid uchel, naid hir, disgyblaethau taflu.

Aelodaeth:

Croeso i bob oedran, o 7 oed i oedolion, ffi aelodaeth yn berthnasol.

Parlys yr Ymennydd, Byddar / Trwm Eich Clyw, Anabledd Dysgu, Pan-Anableddau, Anabledd Corfforol (Gallu Cerdded), Nam ar y Golwg, Defnyddwyr Cadair Olwyn Llaw, Defnyddwyr Cadair Olwyn Drydan.

Aelod o:

UK Athletics   

Addas ar gyfer:

Mae hwn yn glwb prif ffrwd sy'n cynnig cyfle i blant ag anabledd gymryd rhan mewn amgylchedd integredig. Mae'r clwb yn cynnig hyfforddiant mewn athletau trac a maes.


Cyswllt: Shawn Sullivan ar 01443 209292 or biomechanic69@me.com

Neu Simon Jones, Ffôn 01446 704728   

Dyddiau ac amseroedd hyfforddi:

Mercher 6.30pm-7.30pm

Tachwedd - Mawrth - mae'r clwb yn adleoli i Ganolfan Gymunedol Sain Niclas yn Y Barri.  


Back

Swyddogion Datblygu

Swyddogion Datblygu

Chwaraeon Anabledd Cymru

Twitter

This year's Emerging Athlete of the Year was Deryn! Deryn is also the recipient of the Gareth John bursary! ⭐ Watc… https://t.co/RPF9YPU6aJ


RT 🇯🇵 🗻 Welsh Olympic and Paralympic hopefuls have been primed to expect a very different experience in Tokyo in 202… https://t.co/plKuYAkJwK


We wish we could relive our awards night - thank you all once more for making it a night to remember!🏆 WRU have do… https://t.co/ULNBKoMFTF


⛳ Another takeover – check out @disability_sport_wales on Instagram to see Wales Golf in action! ⛳ Meddiannu arall… https://t.co/Z7X7MOpVWd