News

Cyfarwyddyd ac Adnoddau i Glybiau

Am insport - Clwb

Mae rhaglen insport – Clwb - yn rhan o brosiect insport ehangach, a’i nod yw cefnogi’r sectorau gweithgarwch corfforol, chwaraeon a hamdden sy’n cyflwyno’n gynhwysol i bobl anabl. Mae Chwaraeon Anabledd Cymru yn gwybod bod y mwyafrif o oedolion yn cael profi cyfleoedd chwaraeon o safon uchel mewn clwb, ac nad dim ond cymryd rhan mewn chwaraeon mewn clwb neu sesiwn chwaraeon anabledd neu nam penodol y mae pobl anabl ei eisiau efallai. Pwrpas insport Clwb felly yw cefnogi clybiau i ddatblygu eu darpariaeth fel ei bod yn cynnwys pobl anabl mewn strwythurau clwb sy’n darparu’r cyfleoedd gorau i’r gymuned, yn cynyddu cyfranogiad ac aelodaeth, yn galluogi i rannau ehangach o’r gymuned gymryd rhan mewn rôl lywodraethu wirfoddol, ac yn parhau i ddarparu chwaraeon gwych ledled Cymru.

 

Felly mae ChAC wedi datblygu Pecyn Adnoddau i gefnogi datblygiad meddwl, cynllunio, datblygu a chyflwyno cynhwysol gan y clwb  fel eu bod yn gallu cyflwyno ar draws y sbectrwm yn y pen draw i bobl anabl a heb anabledd, gan ddefnyddio sawl fformat gwahanol o bosib. Mae’r pecyn adnoddau hwn yn ymwneud ag arfer da  yn gyffredinol a bydd gwneud hyn yn golygu y bydd y cyfleoedd ar gyfer ymwneud â’r gamp (campau) y mae’r clybiau’n eu cynnig yn cynyddu.

 

Fel gyda rhaglenni eraill insport, pan mae’r clwb yn cymryd rhan gydag insport, bydd yn cael Swyddog Achos i’w gefnogi ar ei siwrnai. Mae’r rhaglen yn cynnwys 4 safon gynnyddrannol (Rhuban, Efydd, Arian ac Aur) ac mae cyfres o amcanion wedi cael eu cyflawni yn erbyn y rhain. Ar lefel Aur, dim ond grŵp o gynrychiolwyr o’r clwb gaiff wahoddiad i gyflwyno eu siwrnai hyd yma i banel annibynnol (a fydd yn cynnwys ChAC, Chwaraeon Cymru ac unigolion eraill sy’n ymwneud â chwaraeon). Mae’r clwb yn dangos y gefnogaeth i bob amcan drwy lanlwytho gwybodaeth a dogfennau perthnasol i borthol pwrpasol, ac mae cynnwys y cyflwyniad yn gwasanaethu wedyn i ddangos i ba raddau y mae athroniaethau cynnwys wedi cael eu hymgorffori ledled y sefydliad, y gwahaniaeth y mae gweithio tuag at gynnwys wedi ei wneud a gadael i’r rhai sy’n ymwneud â chwaraeon yn genedlaethol wybod bod ganddynt syniadau ac arferion gwych yn seiliedig ar gynnwys. 

 

Ym mhob safon, bydd logos insport Clwb yn cael eu darparu i’r clwb eu defnyddio ar ei ddeunydd marchnata a chyfathrebu, a byddant yn cael eu hybu drwy wefan ChAC hefyd. Os yw pobl anabl yn chwilio am glwb yn yr  ardal leol, bydd yn golygu y byddant yn gwybod pa glybiau sydd fwyaf addas i’w hanghenion neu eu dyheadau hwy ar gyfer cymryd rhan mewn chwaraeon. Mewn rhai awdurdodau lleol bydd ennill un o safonau Clwb yn fanteisiol wrth wneud cais am grantiau’r Gist Gymunedol a grantiau lleol eraill.

Tiwtoriaid

Tiwtoriaid

Cyfweliadau tiwtor - Chwaraeon Anabledd Cymru

Twitter

RT 🌟 Heddiw fe wnaeth ein Gweithwyr Ieuenctid dderbyn hyfforddiant Admiral; Play Together gan @DswGemma o @dsw_news! R… https://t.co/M8ZGQ1JgAk


RT 🌟 Today, our Youth Workers received Admiral play together training from @DswGemma @dsw_news! We are looking forward… https://t.co/m3BkDTqc5r


‘’Mae Chwaraeon Anabledd Cymru wedi bod yn ffantastig’’ Targed merch i redeg eto ar ôl colli ei choes… https://t.co/J7AKFS8LjR


https://t.co/owFjY8b6Mp @BowlsWales https://t.co/nPukbjAxgb


Cofrestru i dderbyn cylchlythyr