News

Cyfarwyddyd ac Adnoddau i CRhC sy’n gwneud insport CRhC

Am insport - CRhC

Mae rhaglen insport y CRhC yn rhan o brosiect insport ehangach, a’i nod yw cefnogi’r sectorau gweithgarwch corfforol, chwaraeon a hamdden sy’n cyflwyno’n gynhwysol i bobl anabl. Mae Chwaraeon Anabledd Cymru yn gwybod nad oes neb yn deall camp yn well na’r gamp ei hun, ac felly’r egwyddor sy’n sail i insport CRhC yw i ChAC ddatblygu Pecyn Adnoddau i gefnogi datblygiad meddwl, cynllunio, datblygu a chyflwyno cynhwysol gan bawb yn y CRhC, fel eu bod yn cyflwyno ar draws y sbectrwm yn y pen draw i bobl anabl a heb anabledd, ar ba lefel bynnag y maent yn dymuno cymryd rhan neu gystadlu. Y bwriad yw sefydlu ac wedyn cefnogi newid diwylliannol o ran dulliau’r sectorau o weithio gyda phobl anabl, a chefnogi’r gwaith o ddatgan dealltwriaeth o ystyr cynnwys iddynt fel casgliad o sefydliadau. Y canlyniad fydd ehangu cyfleoedd; cynyddu cyfranogiad; daw pobl anabl yn fwy gweithredol a chwarae mwy o ran (naill ai fel chwaraewyr, dyfarnwyr, swyddogion , hyfforddwyr neu wirfoddolwyr); a gyda’n gilydd byddwn yn cyflawni gweledigaeth y sector o genedl sydd wedi gwirioni ar chwaraeon am oes, ac sy’n cynnwys llawer o bencampwyr. 

 

Mae’r rhaglen yn cynnwys 4 safon gynnyddrannol (Rhuban, Efydd, Arian ac Aur) ac mae cyfres o amcanion wedi cael eu cyflawni yn erbyn y rhain. Ar lefel Rhuban, bydd y CRhC yn cael Swyddog Achos i gefnogi’r corff rheoli i gyflawni’r amcanion yn erbyn pob safon; ac ar ddiwedd pob cam, bydd y CRhC yn cyflwyno ei siwrnai hyd yma i banel annibynnol.  Mae’r CRhC yn dangos y gefnogaeth i bob amcan drwy lanlwytho gwybodaeth a dogfennau perthnasol i borthol pwrpasol, ac mae cynnwys y cyflwyniad yn gwasanaethu wedyn i ddangos i ba raddau y mae athroniaethau cynnwys wedi cael eu hymgorffori ledled y sefydliad, a’r gwahaniaeth y mae gweithio tuag at gynnwys wedi ei wneud. 

Tiwtoriaid

Tiwtoriaid

Cyfweliadau tiwtor - Chwaraeon Anabledd Cymru

Twitter

RT The Welsh Special Needs & Adaptive Squad Training takes place Saturday 27th April! Judo is an inclusive & accessibl… https://t.co/XfVl1mytqM


RT Looking forward to defending my British title @ParkPembrey in July. Thanks to @WelshCycling @AledJones06 for making… https://t.co/YYR1owPXVy


RT @welshramdcfc @Ljonescycling @ParkPembrey @WelshCycling @AledJones06 @sportcarms @dsw_news @JAVELINSTEPHENShttps://t.co/kGX9B3HCrE


RT "Massively excited – will be great to compete in an able bodied tournament & I'm looking forward to playing & compe… https://t.co/Q9zXCDkJJG


Cofrestru i dderbyn cylchlythyr