News

HCA y DU (Corff Rheoli Cenedlaethol)

Am HCA y DU (CRC)

Mae prosiect Hyfforddiant Cynnwys Anabledd y DU wedi bod yn garreg filltir – y gyntaf o’i bath mewn chwaraeon anabledd ac mae’n dynodi newid mawr yn arferion gweithio Sefydliadau Chwaraeon Anabledd y Gwledydd Cartref (SChAGC), sef Cymru, yr Alban, Gogledd Iwerddon a Lloegr. Yn hanesyddol, mae hyfforddiant cynnwys anabledd wedi cael ei gyflwyno gan bob SChAGC a chan amrywiaeth o ddarparwyr allanol ym mhob un o’r pedair gwlad. Mae 5 fersiwn o weithdy HCA y DU yn awr ac mae’r fersiwn Cyrff Rheoli Cenedlaethol yn un o’r rhain.  Mae hyn yn golygu y byddwch yn cael profiad penodol sy’n adlewyrchu amrywiaeth eich anghenion chi, ac yn datgan ac yn cadarnhau arferion da yn eich maes chi yn y diwydiant gweithgarwch corfforol, chwaraeon a hamdden. 

 

Amcan cyffredinol y gweithdy hwn yw sicrhau bod pobl anabl yn cael darpariaeth a chyfleoedd o safon uchel yn eich camp ac yn y cyfleoedd mae’n eu darparu. Mae hyn yn cynnwys darparu chwaraeon i bobl anabl a chwaraeon anabledd, yn ogystal â chyfleoedd ar gyfer hyfforddi, dyfarnu a gwirfoddoli, neu gymryd rhan gyda’r CRhC fel gweithiwr neu Aelod Bwrdd. Mae’r sesiwn tair awr hwn yn canolbwyntio ar sut mae cynnig darpariaeth briodol i bobl anabl a sut gallwch chi gefnogi eich clybiau, eich hyfforddwyr, eich gwirfoddolwyr a threfnwyr eich digwyddiadau i ddarparu cyfleoedd cynhwysol (boed mewn amgylchedd penodol i nam, neu lle mae pobl anabl a heb anabledd yn cymryd rhan yn yr yn gweithgaredd yn yr un lle ar yr un pryd). 

 

Mae’r gweithdy hwn yn cynnwys rhai elfennau craidd, a rhai y gall y trefnydd ddewis eu cynnwys. Dyma’r modiwlau craidd:  

•  Canfyddiadau a Phrofiadau
•  Y Model Cynnwys Chwaraeon 
•  Goblygiadau cynnwys
•  Heriau o ran cymryd rhan, a datrysiadau, yn eich camp

 

Dyma’r modiwlau dewisol (a byddech yn dewis DAU o’r pedwar canlynol): 

•  Galw a chyd-destun Cymru ar gyfer chwaraeon anabledd 
•  Diffiniad o anabledd a nam
•  Y ddeddfwriaeth berthnasol i CRhC 
•  Yr Achos Busnes dros gynnwys

Mae’r gweithdy hwn yn benodol ar gyfer y rhai sy’n gweithio neu’n gwirfoddoli yn y CRhC heb gyflwyno sesiynau ymarferol, ond sy’n gweithio mwy ar ochr annhechnegol y gamp. Mae’n gweithio orau lle ceir grŵp o uwch staff craidd annhechnegol a chyfarwyddwyr bwrdd fel bod posib creu cynllun gweihtredu ar gyfer y gamp drwy gydol y sesiwn. Os yw eich CRhC yn ymwneud â rhaglen insport ChAC ar gyfer CRhC ar hyn o bryd, mae gennych hawl i un gweithdy HCA y DU (CRhC) am ddim.

 

Cysylltwch â’ch Swyddog Achos am ragor o fanylion.  

 

Tiwtoriaid

Tiwtoriaid

Cyfweliadau tiwtor - Chwaraeon Anabledd Cymru

Twitter

Great job @JoshuaStacey1 keep it going 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 @walesTT https://t.co/k6Gqfj6GfY


RT 2 Days left until the Vale Insport Series, we are looking forward to seeing you all there. Special Olympics Wales,… https://t.co/d59aczJFBh


RT SM9 @JoshuaStacey1 wins 3-0 v Kusnanto (INA) @craigallen_tt is beaten 3-0 v Kats (UKR); SM7 Alex Bland starts with… https://t.co/6eif4494em


Good luck to @TeamWales Bronze medalist @JoshuaStacey1 in Spain this weekend @walesTT @sport_wales https://t.co/gWbxdtLeV3


Cofrestru i dderbyn cylchlythyr