News

HCA y DU (Hyfforddwyr a Gwirfoddolwyr)

  

HCA y DU (Hyfforddwyr a Gwirfoddolwyr)

Mae prosiect Hyfforddiant Cynnwys Anabledd y DU wedi bod yn garreg filltir – y gyntaf o’i bath mewn chwaraeon anabledd ac mae’n dynodi newid mawr yn arferion gweithio Sefydliadau Chwaraeon Anabledd y Gwledydd Cartref (SChAGC), sef Cymru, yr Alban, Gogledd Iwerddon a Lloegr. Yn hanesyddol, mae hyfforddiant cynnwys anabledd wedi cael ei gyflwyno gan bob SChAGC a chan amrywiaeth o ddarparwyr allanol ym mhob un o’r pedair gwlad. Mae 5 fersiwn o weithdy HCA y DU yn awr ac mae’r fersiwn Hyfforddwyr a Gwirfoddolwyr yn un o’r rhain.  Mae hyn yn golygu y byddwch yn cael profiad penodol sy’n adlewyrchu amrywiaeth eich anghenion chi, ac yn datgan ac yn cadarnhau arferion da yn eich maes chi yn y diwydiant gweithgarwch corfforol, chwaraeon a hamdden. 

 

Amcan cyffredinol y gweithdy hwn yw sicrhau bod pobl anabl yn cael hyfforddiant a chyfleoedd o safon uchel yn eich camp chi. Mae’r sesiwn chwe awr yn cyfuno gwaith theori ac ymarferol – ac mae hynny’n helpu i ddefnyddio gwybodaeth berthnasol i’r Model Cynnwys Chwaraeon a STEP mewn amgylchedd gweithredol, a fydd yn rhoi i chi syniadau ar gyfer sut mae datblygu ac addasu gweithgareddau seiliedig ar sgiliau sy’n berthnasol i’ch camp chi. 

 

 


 

Hyfforddiant Cynnwys Anabledd i Hyfforddwyr & Gwirfoddolwyr (Lefel 1)

Bwriad Dysgu: Mae'n rhoi cyflwyniad sylfaenol i ymarfer cynhwysol sydd wedi'i anelu at bawb sy'n awyddus i wneud sesiynau chwaraeon a gweithgarwch corfforol yn fwy cynhwysol.

Modiwl Dysgu Ar-lein 60 munud

• Ar gael yn Gymraeg a Saesneg

• Gellir ei gwblhau ar unrhyw adeg gyfleus

• Wedi'i ddatblygu mewn partneriaeth â Chwaraeon Anabledd yr Alban

• Yn cynnwys fideos, cwisiau, a dyfernir tystysgrif ar y diwedd

• Cost y pen yw £12.50

• Yn addas ar gyfer hyfforddwyr, hyfforddwyr arweiniol, a gwirfoddolwyr

 

Hyfforddiant Cynnwys Anabledd i Hyfforddwyr & Gwirfoddolwyr (Lefel 2)

Bwriad Dysgu: Mae'n rhoi cyflwyniad i ymarfer cynhwysol a dealltwriaeth o'r theori y tu ôl iddo. Mae'r cwrs hwn wedi'i anelu at hyfforddwyr lefel 1 a thu hwnt sy'n awyddus i wneud sesiynau chwaraeon a gweithgarwch corfforol yn fwy cynhwysol. Mae'n ymdrin ag archwilio'n fanwl ddylanwad canfyddiadau a phrofiadau, deddfwriaeth a dosbarthiadau.

• Modiwl Dysgu Ar-lein 60 munud a Sesiwn Theori Ystafell Ddosbarth Ddigidol 2 awr drwy Zoom

• Ar gael yn Gymraeg, Saesneg, ac yn gwbl hygyrch

• Yn cynnwys trafodaeth, myfyrio, a thystysgrif

• Cost y pen yw £26.50

• Wedi'i anelu at hyfforddwyr, hyfforddwyr arweiniol, ac uwch wirfoddolwyr

 

Hyfforddiant Cynnwys Anabledd i Hyfforddwyr & Gwirfoddolwyr (Lefel 3) (Yn dod yn fuan)

Bwriad Dysgu: Mae'n rhoi cyflwyniad i ymarfer cynhwysol sydd wedi'i anelu at hyfforddwyr arweiniol sy'n awyddus i wneud sesiynau chwaraeon a gweithgarwch corfforol yn fwy cynhwysol. Yn ymdrin â theori'r cwrs lefel 2, ynghyd â defnydd manwl o ymarfer cynhwysol gan ddefnyddio enghreifftiau ymarferol i ddangos sut y gall cynhwysiant fod yn rhan o'ch sesiynau.

Modiwl Dysgu Ar-lein 60 munud, Sesiwn Theori Ystafell Ddosbarth Ddigidol 2 awr drwy Zoom, a Sesiwn Ymarferol Wyneb yn Wyneb 2 awr

• Ar gael yn Gymraeg a Saesneg

• Yn cynnwys trafodaeth, myfyrio, chwaraeon ymarferol

gweithgareddau, a thystysgrif

• Cost y pen yw £55

• Wedi'i anelu at hyfforddwyr arweiniol

 


 

Yn y gweithdy, byddwch yn rhoi sylw i’r canlynol:

•  Canfyddiadau a Phrofiadau
•  Arferion hyfforddi da a’r goblygiadau 
•  Heriau o ran cymryd rhan a datrysiadau
•  Pwyntiau allweddol perthnasol i ddeddfwriaeth sy’n ymwneud â hyfforddi a gwirfoddoli mewn chwaraeon
•  Llwybrau a dosbarthiad Chwaraeon Anabledd
•  Lle mae cael rhagor o help a chyfarwyddyd
•  Defnyddio’r rhain mewn amgylchedd ymarferol

 

Ewch i: store.disabilitysportwales.com

 

Mae’r Cyrff Rheoli Cenedlaethol yn gweithio mewn partneriaeth â SChAGC er mwyn creu gweithdai HCA y DU penodol i gampau ar gyfer eu hyfforddwyr – holwch eich Corff Rheoli i weld a oes HCA y DU (Penodol i Gamp) ar gyfer eich camp chi. 

There are currently no Clubs to display.

Tiwtoriaid

Tiwtoriaid

Cyfweliadau tiwtor - Chwaraeon Anabledd Cymru

Twitter

Ben's in! Row with him!🚣🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 DSW and @WelshRowing are collaborating with EnduRow Challenge 2022 to bring you a… https://t.co/zquS0COk5z


RT Great to have 4 at our VI session today, 5 including Deni the guide dog! Join us Wednesdays 1:30-3:00pm at David L… https://t.co/YnT5mrcw0z


RT Loving the training and the progress, thank you @WelshAthletics for the input really enjoying the NDP @hawfchttps://t.co/3qNvxlERmi


RT A fantastic morning learning about inclusive sport and equity #Ican @sportpembs @dsw_news #admiralinsurancehttps://t.co/WBeDZikcl6