News

Jo Coates-McGrath

Jo Coates-McGrath

Beth yw eich swydd o ddydd i ddydd?

Swyddog Datblygu Chwaraeon Anabledd Cymru ar gyfer SportCardiff.

 Pam wnaethoch chi ddechrau gweithio gyda chwaraeon (anabledd)?

Cefais fy mhrofiad cyntaf mewn chwaraeon fel cyfranogwr ac yna fel hyfforddwr ar gyfer tîm hoci iâ sled. Yn ogystal â gweithio fel Swyddog Chwaraeon Anabledd, rydw i’n hyfforddi tîm  pêl fasged cadair olwyn Celtiaid WBC, rydw i’n rheolwr Tîm Pêl Fasged Cadair Olwyn Cymru o dan 23 oed ac yn Gadeirydd Cymdeithas Pêl Fasged Cadair Olwyn Cymru. 

 

Ers pryd ydych chi wedi bod yn diwtor ar gyfer ChAC?

10 mlynedd.

 

Pam wnaethoch chi benderfynu bod yn diwtor i ChAC?

Rydw i’n mwynhau bod yn diwtor ac rydw i’n gwneud llawer o waith gyda chwaraeon anabledd fel rhan o’m swydd a hefyd yn fy amser fy hun. Mae bod yn diwtor ar gyfer ChAC yn rhoi cyfle i mi gyfuno’r ddau ac ysbrydoli mwy o bobl i ddarparu cyfleoedd cynhwysol a chreu mwy o gyfleoedd ar gyfer pobl anabl.

Rydw i’n byw, yn bwyta ac yn anadlu chwaraeon anabledd!

 

Beth yw’r pethau da am fod yn diwtor ar weithdai HCA y DU?

Ysbrydoli mwy o bobl i ddarparu cyfleoedd chwaraeon sy’n cynnwys pobl anabl. Mae’n gyfle i helpu eraill i rannu syniadau a dysgu oddi wrth brofiadau’r ymgeiswyr.

Nodwch un ffaith ddiddorol amdanoch eich hun:

Roedd hi’n anrhydedd cael bod yn Gludwr y Fflam ar Daith Gyfnewid y Fflam Baralympaidd ychydig oriau cyn y Seremoni Agoriadol yn Llundain 2012. 

Mwy na gem, trawsnewid bywyd

Mwy na gem, trawsnewid bywyd

Twitter

Great job @JoshuaStacey1 keep it going 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 @walesTT https://t.co/k6Gqfj6GfY


RT 2 Days left until the Vale Insport Series, we are looking forward to seeing you all there. Special Olympics Wales,… https://t.co/d59aczJFBh


RT SM9 @JoshuaStacey1 wins 3-0 v Kusnanto (INA) @craigallen_tt is beaten 3-0 v Kats (UKR); SM7 Alex Bland starts with… https://t.co/6eif4494em


Good luck to @TeamWales Bronze medalist @JoshuaStacey1 in Spain this weekend @walesTT @sport_wales https://t.co/gWbxdtLeV3


Cofrestru i dderbyn cylchlythyr