23rd Sep 2016

Swyddog Datblygu Chwaraeon Anabledd (dyddiad cau: 30/09/16)

Swyddog Datblygu Chwaraeon Anabledd (dyddiad cau: 30/09/16)

 

£13,148 - £15,072 y flwyddyn. Mae Dinas a Sir Abertawe a Chwaraeon Anabledd Cymru yn awyddus i benodi Swyddog Datblygu Chwaraeon Anabledd rhan-amser (21 awr) i weithio yn rhan o'r adran Iechyd a Chwaraeon yn yr awdurdod lleol.

Teitl y swydd: Swyddog Datblygu Chwaraeon Anabledd
Rhif y swydd: RG.3110
Cyflog: £13,148 - £15,072 y flwyddyn
Disgrifiad swydd:  PDF Document Disgrifiad swydd: Swyddog Datblygu Chwaraeon Anabledd (RG.3110) (PDF, 287kb)Yn agor mewn ffenest newydd 
Cyfarwyddiaeth/adran: Lle

Gwnewch gais ar-lein nawr am swydd RG.3110Yn agor mewn ffenest newydd

Dyddiad cau: 5.00pm, 30 Medi 2016

Mwy o wybodaeth

Bydd deiliad y swydd yn arwain y gwaith o ddatblygu a gweithredu chwaraeon anabledd yn Abertawe ac yn cyfrannu at nodau cenedlaethol y cynllun Chwaraeon Anabledd Cymru. Bydd disgwyl i'r swyddog hwyluso ystod eang o gyfleoedd gweithgarwch corfforol a chwaraeon sy'n adlewyrchu ac sy'n diwallu anghenion amrywiaeth o namau a galluoedd yn y sir.

Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus brofiad o weithio gyda phobl anabl mewn capasiti proffesiynol neu wirfoddol, yn ddelfrydol mewn amgylchedd chwaraeon, yn ogystal â phrofiad mewn rôl chwaraeon neu ddatblygiad cymunedol. 

Bydd y penodiad tan 31 Mawrth 2019 yn y lle cyntaf, ac ar ôl hynny bydd yn amodol ar barhad arian.

Back

Tags: Swanse

Mwy na gem, trawsnewid bywyd

Mwy na gem, trawsnewid bywyd

Twitter

🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿👍🏻👏🏻🙌🏻 https://t.co/YWxVKfW4iE


Penwythnos anhygoel i’r tîm Pelfasged Cadair Olwyn o Ogledd Cymru Amazing weekend for the Wheelchair Basketball te… https://t.co/5fEm8fq0dN


Llongyfarchiadau Congratulations Da iawn pawb / Well dome everyone @sport_wales @Jim__Roberts @RupertMoonhttps://t.co/1CaV1aIkSB


RT So here is the Gold Medal team! Been a long time since I shed a tear when the National Anthem was playing! A day to… https://t.co/TCnzlSKqYm


Cofrestru i dderbyn cylchlythyr