17th Oct 2018

Cydlynydd Datblygu Cymunedol (Cyfnod Penodol) - Atal a Llesiant

Cydlynydd Datblygu Cymunedol (Cyfnod Penodol) - Atal a Llesiant

Cyfnod Penodol am hyd at ddwy flynedd

£21,462 - £22,881 y flwyddyn

 

30 awr yr wythnos

 

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn chwilio am Gydlynydd Datblygu Cymunedol i gynorthwyo datblygu chwaraeon a gweithgarwch corfforol cymunedol a chynyddu'r cyfraddau cyfranogi mewn cyfleusterau a nodwyd yn enwedig y rhai sydd ar gael ar gyfer defnydd cymunedol ar safleoedd ysgol.

 

Bydd y swydd yn gweithio gydag amrywiaeth o grwpiau cymunedol, rhaglenni a phrosiectau ac yn cynorthwyo datblygu cyfleoedd i'r rhai sy'n llai egnïol ar hyn o bryd. Bydd deiliad y swydd yn gyfathrebwr cryf ac yn gallu dangos hanes o gyflawni ym maes datblygu cymunedol cynaliadwy, yn enwedig ym maes chwaraeon a gweithgarwch corfforol.

 

Bydd y swydd am gyfnod penodol o 2 flynedd ac am 30 awr yr wythnos ac mae'n cael ei chefnogi gan Chwaraeon Cymru.

 

Dylai ymgeiswyr nodi y bydd yn angenrheidiol i'r ymgeisydd llwyddiannus gael gwiriad cofnodion troseddol gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS).

 

 

Dyddiad Cau: Dydd Mercher 24 Hydref 2018

 https://jobs.bridgend.gov.uk/

Back

Mwy na gem, trawsnewid bywyd

Mwy na gem, trawsnewid bywyd

Twitter

RT We will update our webpage here as we find out more over the week. https://t.co/ZuLsuG5a3U Remember as of 6pm Fr… https://t.co/l8HE7TXXii


RT The First Minister has announced a circuit-breaker lockdown to take place between 23rd Oct - 9th Nov. We’ve got m… https://t.co/ZrRMAZlvbf


RT Mae Prif Weinidog Cymru wedi cyhoeddi cyfyngiadau clo cyflym sydd i’w gynnal rhwng 23/10/20 – 09/11/20. Mae gennym… https://t.co/RFQL045Y7N


RT Our National Para Performance Centre swimmers tell us about their best memories in Para Swimming. If you want to be… https://t.co/ZSn3lcsj7p