17th Oct 2018

Cydlynydd Datblygu Cymunedol (Cyfnod Penodol) - Atal a Llesiant

Cydlynydd Datblygu Cymunedol (Cyfnod Penodol) - Atal a Llesiant

Cyfnod Penodol am hyd at ddwy flynedd

£21,462 - £22,881 y flwyddyn

 

30 awr yr wythnos

 

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn chwilio am Gydlynydd Datblygu Cymunedol i gynorthwyo datblygu chwaraeon a gweithgarwch corfforol cymunedol a chynyddu'r cyfraddau cyfranogi mewn cyfleusterau a nodwyd yn enwedig y rhai sydd ar gael ar gyfer defnydd cymunedol ar safleoedd ysgol.

 

Bydd y swydd yn gweithio gydag amrywiaeth o grwpiau cymunedol, rhaglenni a phrosiectau ac yn cynorthwyo datblygu cyfleoedd i'r rhai sy'n llai egnïol ar hyn o bryd. Bydd deiliad y swydd yn gyfathrebwr cryf ac yn gallu dangos hanes o gyflawni ym maes datblygu cymunedol cynaliadwy, yn enwedig ym maes chwaraeon a gweithgarwch corfforol.

 

Bydd y swydd am gyfnod penodol o 2 flynedd ac am 30 awr yr wythnos ac mae'n cael ei chefnogi gan Chwaraeon Cymru.

 

Dylai ymgeiswyr nodi y bydd yn angenrheidiol i'r ymgeisydd llwyddiannus gael gwiriad cofnodion troseddol gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS).

 

 

Dyddiad Cau: Dydd Mercher 24 Hydref 2018

 https://jobs.bridgend.gov.uk/

Back

Mwy na gem, trawsnewid bywyd

Mwy na gem, trawsnewid bywyd

Twitter

RT 📣 ANNOUNCEMENT ❗ MORE FUNDING FOR COMMUNITY SPORT Today we’ve opened a new grant. There are now 3 elements of the… https://t.co/lG3ayhmHC4


RT ❗ MWY O GYLLID I CHWARAEON CYMUNEDOL Heddiw rydyn ni wedi agor grant newydd! Mae 3 elfen nawr i Gronfa… https://t.co/C8kDoMWjbt


3️⃣0️⃣0️⃣🏅 https://t.co/TgDnjqPUhG


RT Mae 300 diwrnod i fynd tan Gemau Paralympaidd 2020 yn Tokyo. Rydyn ni’n edrych yn ôl ar atgofion o’r gemau blaenor… https://t.co/Tq46oIav8U