30th Jan 2019

Siwrne i Birmingham 2022 wedi ei cychwyn

Y penwythnos hwn, lansiwyd rhaglen 3 x 3 Cymdeithas y Gymdeithas Pêl-fasged Cadair Olwyn (WWBA) a dechrau taith y gymdeithas tuag at gymhwyster Gemau'r Gymanwlad Birmingham 2022.

Bydd pêl fasged cadair olwyn yn mynd i mewn i raglenni Gemau'r Gymanwlad am y tro cyntaf yn Birmingham a bydd yn cael ei chwarae mewn fformat 3 x 3, fersiwn hanner llys cyflym o'r gêm 5-ochr wrth chwarae yn rheolaidd mewn clybiau a chynghreiriau ledled Cymru.

Gwelodd lansiad y rhaglen 3 x 3, gyda chymorth Chwaraeon Anabledd Cymru, ddiwrnod ID dawn a gynhaliwyd yn Aberystwyth, a oedd yn croesawu athletwyr perfformiad Cymru i arddangos eu sgiliau.

Meddai Caroline Matthews, Prif Hyfforddwr y Dynion am y diwrnod:

"Roedd digwyddiad Sul yn llwyddiant ysgubol. Fe wnes i fwynhau'r diwrnod a dysgu llawer am y fformat newydd ar gyfer pêl-fasged cadeiriau olwyn - a gobeithio y bydd yr athletwyr yn teimlo'r un peth. Roedd yna dalent gwych yn cael ei arddangos trwy gydol y dydd ac rwy'n edrych ymlaen yn fawr at symud ymlaen ar hyd ein taith tuag at Gemau'r Gymanwlad 2022 "

Mae Hyfforddwr Pen Menywod Lee Coulson yn ymhelaethu:

"Roedd hi'n wych gweld chwaraewyr o bob cwr o Gymru mewn un lleoliad. Wrth i'r diwrnod fynd yn ei flaen a dechreuodd y chwaraewyr y trosglwyddiad i'r gêm 3v3 roedd yn wych gweld pa potensial sydd gan Gymru i gystadlu yn erbyn gwledydd eraill. Roedd yn gyffrous gweld pa mor gyflym y bu'r gêm 3v3 yn esblygu o ddechrau'r dydd i'r diwedd ac edrychaf ymlaen at y sesiwn nesaf "


Mae adborth gan athletwyr sy'n mynychu'r digwyddiad hefyd wedi bod yn hynod bositif. Meddai Chwaraewr a Phrif Hyfforddwr Rhyfelwyr Gogledd Cymru, Mike Hayes, y diwrnod llwyddiannus:

"I mi, roedd yn foment eithriadol o falch fel chwaraewr i fod yn rhan o ddigwyddiad mor gyffrous â'r lansiad 3x3. Roeddwn wedi rhoi'r gorau i unrhyw obaith erioed yn gallu rhoi cynnig ar dîm pêl fasged cadeiriau olwyn Cymru. Mae'n daith hir ymlaen i 2022, ond i bawb sy'n ymwneud â'r gêm yng Nghymru, mae'n amser hynod gyffrous. "

Nid oes sicrwydd y bydd Cymru'n cystadlu yn Birmingham 2022, ac ar ddechrau'r dydd ddydd Sul, amlinellodd Gerwyn Owen, Rheolwr Llwybr Perfformiad o Chwaraeon Anabledd Cymru, yr heriau i ennill cymhwyster. Fodd bynnag, WWBA, a ffurfiwyd yn 2017 yn unig i yrru datblygiad y gamp ledled Cymru, yn benderfynol o wneud y mwyaf o unrhyw siawns y gallai Cymru fod â chymhwyster.

"Mae cymhwyster Birmingham yn cyflwyno heriau, ac rydym yn falch o gymryd y rhain ymlaen. Cyn belled ag y gwyddom, ni yw'r cyntaf o'r Gwledydd Cartref i lansio rhaglen 3 x 3 wedi'i dargedu. Rydym am fod o flaen y gêm ym mhob cam o'r broses ac yn dangos y dalent aruthrol sy'n dod trwy'r gamp yng Nghymru "

Back

Mwy na gem, trawsnewid bywyd

Mwy na gem, trawsnewid bywyd

Twitter

RT A pleasure to visit @ArchersBasket disability session tonight & present their @dsw_news insport ribbon certificate… https://t.co/0Faa06HZjP


RT ♿️WHEELCHAIR / CADAIR OLWYN | Great piece on @BBCWalesToday tonight on new @WheelchairRL club @evwsc_info. There's… https://t.co/xvNiphwk4y


RT EVENTS | It's a #SaveTheDate, guys! Wales will be hosting this year's UK Para Badminton Championships - entry will… https://t.co/FCTTP3WhdW


RT This will be a great story to follow as we build up to #Tokyo2020 @dsw_news @BethFisherSport @AllForActivityhttps://t.co/5ofxXtZBEi


Cofrestru i dderbyn cylchlythyr