12th Sep 2019

Chwaraeon Anabledd Cymru yn cynnig cyfle gwych!

Mae digwyddiad Cyfres insport, sy’n cael ei drefnu gan Chwaraeon Anabledd Cymru, yn dod yn ôl i Gaerdydd ddydd Sadwrn Medi 14eg a bydd yn cael ei gynnal yn y Ganolfan Athletau Dan Do Genedlaethol ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd, Campws Cyncoed, rhwng 10am a 4pm. Bydd y digwyddiad yn cael ei gefnogi gan Glwb Rotari Bae Caerdydd am y ddegfed flwyddyn yn olynol.

Yn ei unfed blwyddyn ar bymtheg erbyn hyn, mae’r digwyddiad yn cynnig cyfle i bobl anabl o bob oedran roi cynnig ar fwy nag 20 o wahanol chwaraeon yng nghwmni eu teulu a’u ffrindiau. Yn ogystal â’r diwrnod cymunedol ar y 14eg, mae diwrnod ar wahân hefyd wedi’i drefnu ar gyfer ysgolion a grwpiau ddydd Gwener Medi 13eg.

Mae Cymru yn parhau i fwynhau twf sylweddol mewn cyfranogiad. Gyda’i ffocws cymunedol ar chwaraeon a gweithgarwch corfforol cynhwysol, mae Chwaraeon Anabledd Cymru yn cynnig mwy nag 1.6 miliwn o gyfleoedd y flwyddyn yn awr i bobl anabl ledled Cymru. Mae digwyddiad Cyfres insport yn rhan o’r ddarpariaeth honno, gan gynnig cyfle perffaith i bobl roi cynnig ar amrywiaeth eang o chwaraeon a chael gwybod mwy am y clybiau lleol niferus y gallant ymuno â nhw. 

Bu’r Paralympiad Phil Pratt, sy’n Gapten Tîm Pêl Fasged Cadair Olwyn Dynion Prydain Fawr, yn y digwyddiad pan oedd yn un ar ddeg oed, gan roi cynnig ar bêl fasged cadair olwyn am y tro cyntaf. Meddai Phil “Fe fyddwn i’n annog unrhyw un sydd ag anabledd i fynd i’r digwyddiad. Mae bob amser yn llawer o hwyl ac rydych chi’n cyfarfod cymaint o glybiau a hyfforddwyr gwych. Fe wnes i roi cynnig ar gymaint o wahanol chwaraeon a mwynhau pêl fasged cadair olwyn yn fawr. Fe wnes i ymuno â’r clwb wnes i ei gyfarfod yno a nawr rydw i wrth fy modd yn cael bod yn rhan o Dîm Prydain Fawr.”

Os ydych chi eisiau bod y Phil Pratt nesaf, neu eisiau cymryd rhan am resymau cymdeithasol neu iechyd yn unig, mae Cyfres insport yn cynnig rhywbeth i bawb. Mae’n addas i bob oedran, o blant bach iawn i bensiynwyr, ac rydym yn annog pawb i ddod draw a chymryd rhan yn y diwrnod gwych yma a gweld pa chwaraeon sy’n cael eu cynnig yn eu cymuned leol.    

Dywedodd Gareth Thomas, Cadeirydd Chwaraeon Anabledd Cymru “Mae Digwyddiad Cyfres insport yng Nghaerdydd wedi rhoi cyfle i filoedd lawer o bobl dros y blynyddoedd i gael eu profiad cyntaf o chwaraeon, neu gyfle i roi cynnig ar rywbeth gwahanol ac yn ychwanegol at beth rydych chi’n ei wneud fel arfer. Mae’r 20 camp sy’n cael eu cynnig yn ystod y deuddydd yn cael eu cyflwyno gan glybiau lleol ac mae hynny’n golygu y gallwch chi ddod draw a chael blas cyntaf ar rywbeth ac wedyn dilyn hynny drwy fynd i rywbeth bob wythnos yn lleol i chi.”

Back

Mwy na gem, trawsnewid bywyd

Mwy na gem, trawsnewid bywyd

Twitter

Congratulations to the team competing at the Polish Para Table Tennis Open 👏🏓🇬🇧 Particular Welsh shout-out to… https://t.co/iZo82x3AAS


RT ❗Cyfres INSPORT Powys yn Cyflwyno❗ Diwrnod o weithgareddau Cynhwysol sy’n addas i unrhyw un ag amhariad! 👍 Chwaraeo… https://t.co/Jh6wGjQmzx


RT ❗The Powys INSPORT Series Presents❗ A day of Inclusive activities suitable for anyone with an impairment! 👍 Sports… https://t.co/7qHnTjrqdj


RT Would you like to welcome disabled people to your Cardiff based sports club? Get in touch to see how the @dsw_newshttps://t.co/DTpzBy94we


Cofrestru i dderbyn cylchlythyr