18th Mar 2020

OFFICE CLOSURE

Oherwydd y newidiadau yng nghyngor y Llywodraeth yn gohirio lledaenu Covid-19 (coronafirws) bydd Chwaraeon Anabledd Cymru yn cau ei ddwy swyddfa yng Nghanolfan Genedlaethol Chwaraeon Cymru a Chanolfan Hamdden Glannau Dyfrdwy. Bydd holl staff ChAC yn parhau i weithio a gellir cysylltu â nhw ar eu cyfeiriad e-bost arferol neu rif ffôn symudol (drwy text neu alwad llais). Gweler gwefan ChAC i gael y wybodaeth yma: https://www.chwaraeonanableddcymru.com/meet-the-team/1?force=2

Cadwch yn ddiogel yn ystod y cyfnod hwn o gyfyngu / oedi ** ymlediad y Covid-19 (coronafirws) - dilynwch Iechyd Cyhoeddus Cymru i gael y gwybodaeth am atal haint.

FB @IechydCyhoeddusCymru

Twitter @IechydCyhoeddus

Back

Mwy na gem, trawsnewid bywyd

Mwy na gem, trawsnewid bywyd

Twitter

📣Firebreak lockdown restrictions are in place from 6pm Friday 23 October until 12:01am Monday 9 November. See our… https://t.co/rLTqkkEO9X


📣 Y bydd cyfres o fesurau ar waith o 6pm ddydd Gwener 23 Hydref tan 12:01am ddydd Llun 9 Tachwedd. @sportwaleshttps://t.co/3gYb25xMP3


RT Swim Wales in partnership with Disability Sport Wales are pleased to announce the launch of our new Aquatic Disabil… https://t.co/WLjhXaunhC


RT Sign up to our #BeActiveWales Fund newsletter to keep up-to-date on everything you need to know, including future f… https://t.co/gOH0DyxYzm