14th Apr 2020

Welsh Judo Awarded Bronze Insport Standard

Cydnabod Cymdeithas Jiwdo Cymru am ei hymrwymiad i gynhwysiant 

Yn ddiweddar mae Cymdeithas Jiwdo Cymru wedi derbyn safon insport Efydd am ddangos ymrwymiad y sefydliad i gynhwysiant a chynyddu cyfleoedd chwaraeon i bobl anabl.                         

Er mwyn cyrraedd y safon, gyda chefnogaeth drwy’r broses gan swyddog achos insport, maen nhw wedi gorfod cyflwyno ac arddangos i banel insport sut maent ac y byddant yn ymgorffori egwyddorion darpariaeth gynhwysol drwy eu corff rheoli a sut byddant yn monitro a gwerthuso prosesau fel sail i’r newidiadau y byddant yn eu gwneud.         

Darren Warner (Prif Weithredwr, Cymdeithas Jiwdo Cymru)

“Rydyn ni’n hynod falch o fod wedi ennill safon insport CRhC Efydd yn ddiweddar. Fel sefydliad, mae wedi rhoi eglurder a chyfeiriad i ni a chefnogaeth gyda sut i fod yn gorff rheoli cenedlaethol mwy cynhwysol. Rydyn ni wir yn edrych ymlaen at barhau ar y siwrnai yma.

Rydyn ni eisoes yn gweld byd o wahaniaeth yng nghyfranogiad pobl ag anableddau. Y llynedd, lansiwyd ein Llwybr Olympaidd Nam ar y Golwg fel rhan o Raglen Talent Cymru, gan arwain at fedal aur ac arian ym Mhencampwriaethau’r Gymanwlad ym mis Medi. Mae’n wych gweld effaith mor gyflym ar y gymuned jiwdo sy’n ehangu’n gyflym!”

Tom Rogers (Uwch Swyddog Prosiect (insport), ChAC)

“Hoffai Chwaraeon Anabledd Cymru longyfarch Cymdeithas Jiwdo Cymru ar gyflawni safon insport CRhC Efydd. Mae’n dystiolaeth o galibr y gwaith mae’r gymdeithas yn ei wneud ac y mae wedi ymrwymo iddo yn y dyfodol a bydd yn sicrhau datblygiad parhaus cynllunio cynhwysol a darparu cyfleoedd i gymunedau anabl drwy Jiwdo.” 

“Drwy gydol y broses, mae Jiwdo Cymru wedi gweithio’n ddidwyll gyda thwf parhaus y ddarpariaeth gynhwysol, gan alluogi i bawb gael mynediad i fanteision ehangach y cymunedau jiwdo cynhwysol.”

Rydyn ni’n edrych ymlaen at barhau i weithio ochr yn ochr â Jiwdo Cymru wrth iddyn nhw barhau i ddatblygu ac ehangu’r ddarpariaeth yma ochr yn ochr â’u Cynllun Strategol ar gyfer 2022.”

 

Am ragor o wybodaeth am sut i gymryd rhan gyda rhaglenni cynhwysol Jiwdo Cymru, defnyddiwch y daflen gyswllt ganlynol welshjudo.com/contact/

I gael gwybod mwy am sut gallai eich clwb gymryd rhan gydag insport Clwb, neu sut i hybu cynhwysiant yn eich clwb, ewch i www.atebionclwb.cymru/insport-clwb/ neu cysylltwch â’ch Swyddog Datblygu lleol yn Chwaraeon Anabledd Cymru www.chwaraeonanableddcymru.com/local-authorities/

Back

Mwy na gem, trawsnewid bywyd

Mwy na gem, trawsnewid bywyd

Twitter

Here’s Sarah Ellis from our official partner @SPARintheUK . . . https://t.co/SpTdXJQaEM #Insport #Inclusive https://t.co/ZOyeXnWox4


We are delighted to announce the launch of the Virtual Insport Series providing an exciting opportunity to try out… https://t.co/zi1hkKNAzD


Family life is more complex than ever. Help keep children safe. #childsafetyweek #safetymakessensehttps://t.co/fr5cjXcUqX


RT Proud to announce I have been nominated for an @ndawards positive role model award, I would be very grateful if y… https://t.co/81WMdtCGML