8th Oct 2020

SWYDD GWEITHREDWR EWCH ALLAN BYDDWCH ACTIF

Mae Chwaraeon Anabledd Cymru, mewn partneriaeth â Cyngor Sir Penfro, Ymddiriedolaeth Spirit of 2012 a ymddiriedolaeth elusennol marathon llundain, yn chwilio am unigolyn deinamig i helpu ymestyn ymgysylltiad cymunedol teuluoedd â phlant a Addysgir yn y Cartref ledled Sir Benfro, Ceredigion, Sir Gaerfyrddin a Phowys.

 

 

Y Cwmni:

Chwaraeon Anabledd Cymru yw’r prif sefydliad ar gyfer chwaraeon anabledd yng Nghymru. Rydyn ni wedi ymrwymo i gefnogi Gweledigaeth y Sector o ‘genedl weithgar lle gall pawb fwynhau chwaraeon am oes’. Mae ein partner, Cyngor Sir penfro, eisoes yn darparu chwaraeon i bobl anabl ac yn rhannu ein gweledigaeth i ac mae'n gwneud hyn drwy greu dewis a chyfle drwy ddarparu darpariaeth gymunedol o ansawdd uchel, addysg a darparu cyfleoedd hyfforddi a dysgu cynhwysol.

 

Y Rôl: Bydd deiliad y swydd yn cydlynu'r rhaglen Get Out Get Active (GOGA) (a ariennir gan Spirit of 2012 ac Ymddiriedolaeth Elusennol Marathon Llundain) yng Ngorllewin Cymru (Sir Benfro, Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Gorllewin Powys). Byddant yn datblygu rhaglen 'gweithgarwch corfforol' yn y gymuned a fydd yn ymestyn ymgysylltiad cymunedol teuluoedd ag Addysg Ddewisol yn y Cartref, gyda'r ffocws yw bod pobl ifanc anabl a phobl nad ydynt yn anabl a'u teuluoedd â lefelau gweithgarwch isel yn cael cyfleoedd i fod yn actif gyda'i gilydd, mewn cyfleoedd sy'n gynaliadwy ac yn creu newid hirdymor. Bydd y prosiect yn canolbwyntio ar annog mwy o bobl ifanc (anabl) i gymryd rhan mewn gweithgareddau a fydd yn arwain at well iechyd a lles a mwy o lythrennedd corfforol.

 

Mae rhaglen GOGA yn gweld buddsoddiad ledled y DU i ddatblygu, darparu a dysgu o ffyrdd arloesol o gefnogi pobl anweithgar i hamdden. Chwaraeon Anabledd Cymru yw'r sefydliad partner ar gyfer hwyluso'r ddarpariaeth yng Nghymru bartneriaeth unigryw gynhwysol a deinamig a fydd yn gweld newid gwirioneddol mewn ardal wledig yng Nghymru ochr yn ochr â 2 ardal arall yng Nghymru.

 

Lleoliad: Bydd y swydd wedi'i lleoli yng Nghyngor Sir Penfro gyda gwaith cartref ystwyth lle mae'r cyfyngiadau oherwydd Covid 19 yn berthnasol.                                                                                     

Cyflog:  £14,913 a phensiwn 

Math o Gyflogaeth: Rhan Amser 21 awr yr wythnos (3 diwrnod)

 

Pam ddylech chi wneud cais am y swydd yma?

  • Bod yn rhan o dîm cadarn, cefnogol a rhagweithiol               
  • Gweithio i gyflogwr teg ac amrywiol sydd â moeseg a gwerthoedd proffesiynol cadarn     

Cyfle i ddylanwadu ar newid, datblygu dysgu yn y sector a chefnogi'r gwaith o ddarparu chwaraeon a hamdden gorfforol cynhwysol yng Nghymru

Dyddiad cau ar gyfer Cais: Dydd Mercher 21 Hydref

Anfonwch eich cais at: Nia Jones Swyddog GOGA a Cyllid

E-bost: nia.jones@disabilitysportwales.com

Rhif Ffôn:  07716 110403

Neu ewch i: www.disabilitysportwales.com

Mae’r swydd hon yn cael ei chefnogi gan

Ymddiriedolaeth Spirit of 2012 a Ymddiriedolaeth Elusennol Marathon Llundain


Disgrifiad Swydd

Pecyn Cais

Back

Mwy na gem, trawsnewid bywyd

Mwy na gem, trawsnewid bywyd

Twitter

Gareth is looking forward to our Virtual Awards night! More info coming soon... 🏆 https://t.co/2mk58T3Qf1


RT Welsh Sport Clubs 📢 We have ideas to help with your #BeActiveWales Fund application 💡 https://t.co/kdczdyHPfW https://t.co/tKtBONI4T7


RT Clybiau Chwaraeon Cymru 📍 Mae gennym ni syniadau i’ch helpu chi gyda chais i Gronfa #CymruActif 💡… https://t.co/gQygnbcv5x


📢 Mike Hayes appointed as Wales Women’s 3v3 Head Coach! 📢 Penodi Mike Hayes yn Brif Hyfforddwr Menywod Cymru 3v3!… https://t.co/Xg3oScCXtO