8th Oct 2020

SWYDD GWEITHREDWR EWCH ALLAN BYDDWCH ACTIF

Mae Chwaraeon Anabledd Cymru, mewn partneriaeth â Cyngor Sir Penfro, Ymddiriedolaeth Spirit of 2012 a ymddiriedolaeth elusennol marathon llundain, yn chwilio am unigolyn deinamig i helpu ymestyn ymgysylltiad cymunedol teuluoedd â phlant a Addysgir yn y Cartref ledled Sir Benfro, Ceredigion, Sir Gaerfyrddin a Phowys.

 

 

Y Cwmni:

Chwaraeon Anabledd Cymru yw’r prif sefydliad ar gyfer chwaraeon anabledd yng Nghymru. Rydyn ni wedi ymrwymo i gefnogi Gweledigaeth y Sector o ‘genedl weithgar lle gall pawb fwynhau chwaraeon am oes’. Mae ein partner, Cyngor Sir penfro, eisoes yn darparu chwaraeon i bobl anabl ac yn rhannu ein gweledigaeth i ac mae'n gwneud hyn drwy greu dewis a chyfle drwy ddarparu darpariaeth gymunedol o ansawdd uchel, addysg a darparu cyfleoedd hyfforddi a dysgu cynhwysol.

 

Y Rôl: Bydd deiliad y swydd yn cydlynu'r rhaglen Get Out Get Active (GOGA) (a ariennir gan Spirit of 2012 ac Ymddiriedolaeth Elusennol Marathon Llundain) yng Ngorllewin Cymru (Sir Benfro, Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Gorllewin Powys). Byddant yn datblygu rhaglen 'gweithgarwch corfforol' yn y gymuned a fydd yn ymestyn ymgysylltiad cymunedol teuluoedd ag Addysg Ddewisol yn y Cartref, gyda'r ffocws yw bod pobl ifanc anabl a phobl nad ydynt yn anabl a'u teuluoedd â lefelau gweithgarwch isel yn cael cyfleoedd i fod yn actif gyda'i gilydd, mewn cyfleoedd sy'n gynaliadwy ac yn creu newid hirdymor. Bydd y prosiect yn canolbwyntio ar annog mwy o bobl ifanc (anabl) i gymryd rhan mewn gweithgareddau a fydd yn arwain at well iechyd a lles a mwy o lythrennedd corfforol.

 

Mae rhaglen GOGA yn gweld buddsoddiad ledled y DU i ddatblygu, darparu a dysgu o ffyrdd arloesol o gefnogi pobl anweithgar i hamdden. Chwaraeon Anabledd Cymru yw'r sefydliad partner ar gyfer hwyluso'r ddarpariaeth yng Nghymru bartneriaeth unigryw gynhwysol a deinamig a fydd yn gweld newid gwirioneddol mewn ardal wledig yng Nghymru ochr yn ochr â 2 ardal arall yng Nghymru.

 

Lleoliad: Bydd y swydd wedi'i lleoli yng Nghyngor Sir Penfro gyda gwaith cartref ystwyth lle mae'r cyfyngiadau oherwydd Covid 19 yn berthnasol.                                                                                     

Cyflog:  £14,913 a phensiwn 

Math o Gyflogaeth: Rhan Amser 21 awr yr wythnos (3 diwrnod)

 

Pam ddylech chi wneud cais am y swydd yma?

  • Bod yn rhan o dîm cadarn, cefnogol a rhagweithiol               
  • Gweithio i gyflogwr teg ac amrywiol sydd â moeseg a gwerthoedd proffesiynol cadarn     

Cyfle i ddylanwadu ar newid, datblygu dysgu yn y sector a chefnogi'r gwaith o ddarparu chwaraeon a hamdden gorfforol cynhwysol yng Nghymru

Dyddiad cau ar gyfer Cais: Dydd Mercher 21 Hydref

Anfonwch eich cais at: Nia Jones Swyddog GOGA a Cyllid

E-bost: nia.jones@disabilitysportwales.com

Rhif Ffôn:  07716 110403

Neu ewch i: www.disabilitysportwales.com

Mae’r swydd hon yn cael ei chefnogi gan

Ymddiriedolaeth Spirit of 2012 a Ymddiriedolaeth Elusennol Marathon Llundain


Disgrifiad Swydd

Pecyn Cais

Back

Mwy na gem, trawsnewid bywyd

Mwy na gem, trawsnewid bywyd

Twitter

RT 📣 ANNOUNCEMENT ❗ MORE FUNDING FOR COMMUNITY SPORT Today we’ve opened a new grant. There are now 3 elements of the… https://t.co/lG3ayhmHC4


RT ❗ MWY O GYLLID I CHWARAEON CYMUNEDOL Heddiw rydyn ni wedi agor grant newydd! Mae 3 elfen nawr i Gronfa… https://t.co/C8kDoMWjbt


3️⃣0️⃣0️⃣🏅 https://t.co/TgDnjqPUhG


RT Mae 300 diwrnod i fynd tan Gemau Paralympaidd 2020 yn Tokyo. Rydyn ni’n edrych yn ôl ar atgofion o’r gemau blaenor… https://t.co/Tq46oIav8U