10th Nov 2020

Y Rheolwr Partneriaethau Michelle Daltry i adael ChAC ar ôl 19 o flynyddoedd arbennig.

Bydd Michelle Daltry, y Rheolwr Partneriaethau, yn gadael y sefydliad yn ddiweddarach y mis hwn i ddilyn cyfle galwedigaethol newydd. Dechreuodd Michelle ei gyrfa gyda Chwaraeon Anabledd Cymru yn 2000 pan gafodd ei phenodi fel y Swyddog Datblygu cyntaf yng Nghymru, yn gweithio yn Wrecsam. Ar ôl dwy flynedd yn ei swydd, daeth yn Rheolwr Cymunedol - rôl a ddatblygodd i fod yn Rheolwr Partneriaethau.

 

Yn ystod y ddau ddegawd diwethaf, mae Michelle wedi bod yn rhan annatod o'r tîm ac mae wedi bod yn gaffaeliad gwirioneddol i'r sefydliad, gan ddod ag ymrwymiad, brwdfrydedd ac arbenigedd i'r rôl. 

 

Pan mae’n edrych yn ôl ar yr 19 mlynedd ddiwethaf, mae Michelle yn arbennig o falch o lwyddiant y rhaglen Gymunedol. Yn 2004 roedd 1,400 o gyfleoedd cymryd rhan i bobl anabl yng Nghymru; mae'r ffigur hwnnw bellach wedi codi i 1.8 miliwn ac mae'n parhau i godi! Dros y blynyddoedd mae wedi sefydlu perthynas wych gyda'r 22 awdurdod lleol yng Nghymru a'r Swyddogion Datblygu i wneud gwahaniaeth gwirioneddol, gan weithio hefyd gyda'r tîm i ddatblygu'r rhaglen insport hynod lwyddiannus a sicrhau canlyniadau gwych.

 

Dywedodd Michelle Daltry: ‘Mae bod yn rhan o deulu Chwaraeon Anabledd Cymru wedi bod yn fraint enfawr. Bydd cael fy amgylchynu gan bobl angerddol, ymroddedig a brwd sydd bob dydd yn herio chwaraeon a gweithgarwch corfforol i sicrhau bod pob person anabl yn cael yr un cyfle yng Nghymru bob amser yn rhywbeth y byddaf yn hynod falch ohono ac yn ddiolchgar amdano. Gadael ChAC yw un o'r penderfyniadau anoddaf i mi ei wneud erioed ac fe hoffwn i ddiolch yn fawr i bawb yn nheulu ChAC, y staff, y bwrdd, partneriaid, hyfforddwyr, gwirfoddolwyr, athletwyr a chyfranogwyr cymunedol am eich holl gefnogaeth a’ch cyfeillgarwch.’

 

Ychwanegodd Fiona Reid, y Prif Swyddog Gweithredol: ‘Mae Michelle wedi cyffwrdd â bywydau cymaint o bobl ac mewn ffyrdd mor gadarnhaol yn ystod ei chyfnod gyda ChAC.  Bydd tîm ChAC yn gweld ei heisiau yn fawr, a’r bobl yn y cymunedau y mae hi wedi'u gweld yn tyfu i fyny (mewn llawer o achosion) yn ein rhaglenni, ein digwyddiadau a'n clybiau ni.  Mae personoliaeth gyfeillgar ac agos atoch chi Michelle, yn ogystal â'i gwybodaeth helaeth a'i hangerdd dros degwch ac amrywiaeth, wedi helpu ein gwaith ni i ddatblygu. Fe hoffwn i, y tîm a Bwrdd ChAC ddymuno bob llwyddiant iddi yn ei rôl newydd, gan wybod y bydd yn cyfrannu’r un hiwmor ac egni at ei thîm newydd ag y gwnaeth hi gyda phob un ohonom ni.’

PRESS RELEASE

Back

Mwy na gem, trawsnewid bywyd

Mwy na gem, trawsnewid bywyd

Twitter

Gareth Stafford tells us why he loves Boccia! Let us know why you love Boccia? For more information on how to get… https://t.co/EvILBa71Uw


Sian Jones tells us why she loves Boccia! Let us know why you love Boccia? For more information on how to get invo… https://t.co/GF3OCY1LOC


📣 1 day to go... if you haven't signed up yet, what are you waiting for? Welsh Wheelchair Basketball athletes of s… https://t.co/TYLtHdj1dv


Rob Morgan tells us why he loves Boccia! Let us know why you love Boccia? For more information on how to get invol… https://t.co/zMSGLje6cf