1st Dec 2020

Job Opportunity - Insport Officer

Job Opportunity - Insport Officer

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw dydd Gwener, 11eg Rhagfyr 2020. Bydd cyfweliadau yn cael eu cynnal ar dydd Gwener, 18fed Rhagfyr 2020. Os cewch eich rhoi ar y rhestr fer, cewch wahoddiad i fynychu cyfweliad cam cyntaf yn rhithwir erbyn dydd Mawrth 14eg Rhagfyr 2020.

 

Dychwelwch y ffurflen gais a’r ffurflen monitro cydraddoldeb i:

 office@disabilitysportwales.com

 

Rydym yn croesawu ceisiadau yn y Gymraeg ac ar ffurf fideos Iaith Arwyddion Prydain. Os hoffech chi wneud cais gan ddefnyddio fformat hygyrch arall, cysylltwch â ni ymlaen llaw gan ddefnyddio’r cyfeiriad e-bost uchod.           

 

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau am y broses nad ydynt wedi cael sylw yn y pecyn hwn, cofiwch gysylltu â mi ar y rhif sydd wedi’i nodi isod. Rydym yn edrych ymlaen at dderbyn eich cais wedi’i gwblhau.     

 

Cofion cynnes a dymuniadau gorau,

 Enw: Tom Rogers

Rôl: Rheolwr Partneriadd Dros Dro

Rhif Symudol: 07458031779

 

Full Job Advert WAL / Full Job Advert ENG

Recruitment Pack WAL / Recruitment Pack ENG 

Back

Mwy na gem, trawsnewid bywyd

Mwy na gem, trawsnewid bywyd

Twitter

Gareth is looking forward to our Virtual Awards night! More info coming soon... 🏆 https://t.co/2mk58T3Qf1


RT Welsh Sport Clubs 📢 We have ideas to help with your #BeActiveWales Fund application 💡 https://t.co/kdczdyHPfW https://t.co/tKtBONI4T7


RT Clybiau Chwaraeon Cymru 📍 Mae gennym ni syniadau i’ch helpu chi gyda chais i Gronfa #CymruActif 💡… https://t.co/gQygnbcv5x


📢 Mike Hayes appointed as Wales Women’s 3v3 Head Coach! 📢 Penodi Mike Hayes yn Brif Hyfforddwr Menywod Cymru 3v3!… https://t.co/Xg3oScCXtO