25th Jan 2021

Swyddog Brand Digidol a Marchnata

Mae Chwaraeon Anabledd Cymru yn chwilio am Swyddog Brand Digidol a Marchnata dyfeisgar, arloesol ac angerddol i ddylunio a chyflwyno platfformau cwbl fodern a hygyrch ar y we a fydd yn arddangos gwybodaeth sy’n hanfodol i fusnes ChAC, arwain brand ChAC a chreu fformatau adnoddau i ysbrydoli a chefnogi pobl, rhaglenni a phartneriaid.

Dyddiad Cau: Dydd Gwener 5ed Chwefror 2021, hanner dydd

 

Cyflog:  £17,000 y flwyddyn (0.4/2 ddiwrnod/ wythnos, contract blwyddyn i ddechrau)

 

Lleoliad: Mae ChAC yn Sefydliad Cenedlaethol ac mae ein presenoldeb ledled Cymru yn bwysig i ni. Bydd posib trafod lleoliad y swydd.

Mae'r Pencadlys wedi'i leoli yng Nghanolfan Genedlaethol Chwaraeon Cymru, Gerddi Sophia yng nghanol Caerdydd, a phan fydd yn ddiogel gwneud hynny, bydd angen teithio fel rhan o’r swydd.  

Y Cwmni:

Rydym yn dîm bychan o unigolion hynod ymroddedig ac angerddol a'n nod cyffredin yw eiriol dros ddull cynhwysol o weithredu yn y sector. Rydym wedi datblygu strategaeth newydd yn ddiweddar sy'n datgan gweledigaeth gyffrous ac uchelgeisiol ar gyfer y dyfodol. Rydym mewn sefyllfa nawr lle mae'n fwy hanfodol nag erioed bod effaith a dysg ein rhaglenni a'n darpariaeth yn cael ei harddangos, ac rydym wedi symud oddi wrth fodel mesur Dangosyddion Perfformiad Allweddol traddodiadol.   

Y Rôl:

Mae hon yn rôl newydd sbon a bydd deiliad y swydd yn dylunio ac yn cyflwyno platfformau cwbl fodern a  hygyrch ar y we a fydd yn arddangos gwybodaeth sy'n hanfodol i fusnes ChAC, yn arwain brand ChAC ac yn creu fformatau adnoddau i ysbrydoli a chefnogi pobl, rhaglenni a phartneriaid.

Pwy ddylai wneud cais am y swydd?

  • Bod yn rhan o dîm cefnogol, deinamig a rhagweithiol
  • Polisïau a gweithdrefnau â’u ffocws ar bobl  
  • Gweithio i gyflogwr teg ac amrywiol gyda moeseg a gwerthoedd proffesiynol cadarn     

Pecyn Recriwtio

 

Am ragor o wybodaeth naill ai:                e-bostiwch office@disabilitysportwales.com

neu ffonio/tecstio Fiona Reid, 07870 131766

Back

Mwy na gem, trawsnewid bywyd

Mwy na gem, trawsnewid bywyd

Twitter

👏Thank you for today's brilliant #TakeoverTuesday the GOGA team! @GogaSport @GOGAPembs @sportpembs @PrideCymruhttps://t.co/O0Ly60U3nY


RT We have joined with @WalesYFC @NFUCymru @FUW_UAC and @clawales to gather a picture of broadband and mobile connect… https://t.co/mdjvijW1pH


RT The Voluntary Services Recovery Fund, the emergency COVID-19 fund for voluntary organisations in Wales, is set to c… https://t.co/ehjRyeXJEB


📢 Job Opportunity: 🔹 Sport Wales have a vacancy for a Coaching and People Development Role! 🔹 See more info here: https://t.co/9REHP2geON