26th Jan 2021

Penodi Mike Hayes yn Brif Hyfforddwr Menywod Cymru 3v3

Penodwyd Mike Hayes yn Brif Hyfforddwr Menywod Cymru 3v3 a fydd yn gweithio ochr yn ochr â Caroline Mathews fel Prif Hyfforddwr 3v3 Dynion Cymru. Bydd y ddau dîm Pêl-fasged Cadair Olwyn yn ceisio cystadlu yng Ngemau'r Gymanwlad 2022.

"Rwy'n hynod falch o gael y cyfle i ymgymryd â rôl Prif Hyfforddwr 3x3 Menywod Cymru, mae'n amser gwych i ddatblygu'r gêm menywod a merched yng Nghymru ac mae'n rhywbeth rwy'n angerddol iawn amdano".

Dywedodd Mike cyn Baralympaidd sydd hefyd yn allweddol i ddatblygiad Pêl-fasged Cadair Olwyn yng Ngogledd Cymru "Ar ôl nifer o flynyddoedd allan o dimau Cenedlaethol Cymru a sefydlwyd, gan ddatblygu ein system yng Ngogledd Cymru, roeddwn i'n teimlo bod yr amser yn iawn ar gyfer her newydd."

Bydd Caroline Mathews yn parhau i arwain tîm y Dynion a Hayes y merched wrth i'r timau osod eu golygon ar Birmingham yn 2022. Birmingham fydd y tro cyntaf I bêl-fasged cadair olwyn bod yn rhan o'r Gemau gan ddefnyddio'r fformat 3v3.

Dywedodd Mathews: "Rwyf wrth fy modd bod Mike wedi cael ei benodi'n Brif Hyfforddwr i Sgwad 3x3 Menywod Cymru. Mae'n hyfforddwr ardderchog gyda hanes profedig o lwyddiant ac rwy'n siŵr y bydd carfan y menywod yn elwa'n fawr o weithio gydag ef."

Ychwanegodd Hayes a fydd yn gweithio ochr yn ochr â Caroline "Rwy'n edrych ymlaen yn fawr at weithio gyda Caroline, i ddatblygu'r system orau bosibl i unrhyw un, gwryw neu fenyw brofi positifrwydd a rhagori o fewn system Cymru."

Mae pêl-fasged cadair olwyn fel arfer yn cael ei chwarae mewn tîm o bump yng Nghymru, ond mae'r WWBA yn awyddus i ddatblygu'r fformat 3v3 a bydd y Prif Anogwyr yn ceisio nodi a datblygu'r llwybr perfformio yng Nghymru fel y gall y dalent symud ymlaen hyd y gorau o'u gallu. Ychwanegodd Chris Wilson, Cadeirydd WWBA "Mae deinamiaeth a gweledigaeth yr uwch hyfforddwyr hyn yn cyd-fynd yn agos ag uchelgeisiau'r WWBA ac edrychwn ymlaen at eu cefnogi nhw a'r chwaraewyr ar daith gyffrous iawn".

Dywedodd Caroline: "Mae hwn yn gyfnod hynod gyffrous i Bêl-fasged Cadair Olwyn 3x3 yng Nghymru. Mae Gemau'r Gymanwlad flwyddyn nesaf a bydd y digwyddiad cymhwyster yn cael ei gynnal tua diwedd eleni. Mae gennym lawer o waith i'w wneud ac rydym yn lwcus iawn i fod yn gweithio gyda rhai chwaraewyr talentog iawn. Bydd Mike a fi yn sicr yn gwneud popeth o fewn ein gallu i wneud Cymru'n falch!"

Dywedodd Mike: "Ar ôl yr hyn sydd wedi bod yn gyfnod heriol iawn i bawb. Rwy'n teimlo ei bod yn amser gwych i fod yn rhan o dyfu'r gêm yng Nghymru, yn enwedig gyda Gemau'r Gymanwlad yn cynnig cyfle enfawr i ni i gyd."

Bydd y timau'n parhau i hyfforddi pan fydd yn ddiogel gwneud hynny. Yn y cyfamser, os oes gennych ddiddordeb mewn darganfod mwy am y rhaglen 3v3 yng Nghymru, cysylltwch â:

Mike Hayes mikewwba@gmail.com   

Caroline Mathews coachcarolinematthews@gmail.com

Back

Mwy na gem, trawsnewid bywyd

Mwy na gem, trawsnewid bywyd

Twitter

📣 @Urdd would like your opinion and understanding of your experiences to plan future developments,and appreciate yo… https://t.co/v4CfHyibfC


📝 DSW need your help to improve physical activity for disabled people by sharing your experiences! @BethMunro19https://t.co/50CUdJJpIj


📣 The Welsh Sports Association for People with Learning Disability are seeking a consultant or consultancy to suppo… https://t.co/ZGMbyJr6ck


RT @Kieranjones____ is delighted to back in shot put action and takes inspiration from @AledDavies2012. @dsw_newshttps://t.co/FIa1ymkXOy