1st Feb 2021

Job Opportunity - Cydlynydd Hwb Llwybr Perfformiad

Cydlynydd Hwb Llwybr Perfformiad

Mae Chwaraeon Anabledd Cymru yn chwilio am Cydlynydd Hwb Llwybr Perfformiad i ymuno â'n tîm, i gefnogi datblygiad a dilyniant athletwyr a'r hwb llwybr perfformiad.

Cyflog: £24,000 y flwyddyn (1 blwyddyn, llawn amser efo posibilrwydd estyniad)

Dyddiad Cau: Dydd Gwener 12 fed Chwefror 2021, am 5yh

Lleoliad: Mae DSW yn Sefydliad Cenedlaethol ac mae ein presenoldeb ledled Cymru yn bwysig i ni. Mae lleoliad y swydd hon yn hyblyg, Caerdydd, Glannau Dyfrdwy neu gartref gyda theithio yng Nghymru lle bo angen (a phan fo'n ddiogel). Mae'r Brif Swyddfa wedi'i lleoli yng Nghanolfan Genedlaethol Chwaraeon Cymru, Gerddi Sophia yng nghanol Caerdydd, a phan fydd yn ddiogel gwneud hynny, bydd angen teithio.

Y Cwmni: Ffederasiwn Chwaraeon Anabledd Cymru (neu Chwaraeon Anabledd Cymru (ChAC)) yw'r sefydliad arweiniol yng Nghymru ar gyfer chwaraeon anabledd a chwaraeon ar gyfer pobl anabl. Rydym yn gwmni cyfyngedig drwy warant ac yn elusen gofrestredig. Rydym yn rhannu'r weledigaeth ar gyfer chwaraeon yng Nghymru (cenedl actif lle gall pawb gael mwynhad gydol oes o chwaraeon) a'n cenhadaeth yw

dylanwadu, cynnwys, ysbrydoli, insport

Rydym yn dîm bychan o unigolion hynod ymroddedig ac angerddol a'n nod cyffredin yw eiriol dros ddull cynhwysol o weithredu yn y sector. Rydym wedi datblygu strategaeth newydd yn ddiweddar sy'n datgan gweledigaeth gyffrous ac uchelgeisiol ar gyfer y dyfodol. Mae’r rhaglenni insport yn ganolog i'r weledigaeth hon, gan ein bod yn anelu at gefnogi sector cynhwysol trwy'r blaenoriaethau strategol canlynol:

 1. Sefydlu partneriaethau effeithiol ar gyfer diwylliant sector cynhwysol
 2. Grymuso gweithlu cynhwysol
 3. Galluogi llwybrau cynhwysol cadarn
 4. Tyfu fel sefydliad iach, atebol sy'n arwain y sector

Diben y rôl yw:

 1. Cefnogi'r gwaith o nodi a datblygu Athletwyr o fewn y Rhaglen Llwybr Perfformiad fel y nodwyd gan y Tîm Llwybr Perfformiad
 2. Cydgysylltu'r gwaith o gyflwyno'r Sesiynau Hwb Llwybr Perfformiad gan ddarparu cyfleoedd cyflwyno rhithwir a gweithredol i Athletwyr
 3. Darparu cymorth mentora, allgymorth ac uwchsgilio i'r athletwyr, hyfforddwyr a chysylltiadau allweddol i gefnogi'r gwaith o ddatblygu strwythur llwybr integredig o fewn y sector

Pwy ddylai wneud cais am y swydd?

 • Bod yn rhan o dîm cefnogol, deinamig a rhagweithiol
 • Polisïau a gweithdrefnau â’u ffocws ar bobl
 • Gwyliau blynyddol hael a phensiwn
 • Gweithio i gyflogwr teg ac amrywiol gyda moeseg a gwerthoedd proffesiynol cadarn

Am fwy o fanylion: ebost: office@disabilitysportwales.com Ffonio/Tecst: Gemma Cutter 07458 031 778 neu Nathan Stephens 07918 716345

 

Job Advert

Job Description

Recruitment Pack

Recruitment Pack - Word 

Back

Mwy na gem, trawsnewid bywyd

Mwy na gem, trawsnewid bywyd

Twitter

📣 @Urdd would like your opinion and understanding of your experiences to plan future developments,and appreciate yo… https://t.co/v4CfHyibfC


📝 DSW need your help to improve physical activity for disabled people by sharing your experiences! @BethMunro19https://t.co/50CUdJJpIj


📣 The Welsh Sports Association for People with Learning Disability are seeking a consultant or consultancy to suppo… https://t.co/ZGMbyJr6ck


RT @Kieranjones____ is delighted to back in shot put action and takes inspiration from @AledDavies2012. @dsw_newshttps://t.co/FIa1ymkXOy