10th Mar 2021

Cyfleoedd gweithgareddau corfforol cynhwysol i blant a phobl ifanc yn ystod y cyfnod clo

Cyfleoedd gweithgareddau corfforol cynhwysol i blant a phobl ifanc yn ystod y cyfnod clo

Gall fod yn anodd darganfod beth sydd ar gael i blant a phobl ifanc i'w helpu i gadw'n heini yn ystod y cyfnod clo. Mae bod yn egnïol mor bwysig i iechyd meddwl a chorfforol plentyn – a dyna pam rydym wedi llunio rhestr fer o weithgareddau y gallech fynychu yn ystod y cyfnod yma.

ADNODDAU A CHYSYLLTIADAU AR GYFER CADW PLANT YN EGNÏOL

• Mae’r Undeb Rygbi Cymru wedi llunio cyfres o sesiynau cynhwysol y gallwch eu dilyn gyda'ch gilydd gartref https://community.wru.wales/video/jersey-for-all/
• Mae'r Urdd yn cynnig amrywiaeth o weithgareddau chwaraeon rhithiol drwy gyfrwng y Gymraeg, drwy'r rhaglen #ActifAdref  https://www.urdd.cymru/cy/chwaraeon/urdd-digidol/actifadref/
• Mae dawnsio yn ffordd wych o gadw'n heini – hyd yn oed yn eich lolfa! Mae'r cwmni Cymraeg Dawns i Bawb yn cynnal dosbarthiadau i bobl ifanc am ffi fechan. https://www.facebook.com/dawnsibawb
• Bob diwrnod o'r wythnos am 9.30am, mae staff Ceredigion Actif yn cynnal sesiynau YouTube byw yn dilyn y rhaglen 'Ffit yn 5' (a gyflwynir yn Gymraeg). Bydd fideos yn aros ar eu rhestr chwarae YouTube fel y gellir eu cyrchu neu eu hailadrodd unrhyw bryd. https://www.youtube.com/watch?v=pbFr9kZp_Hw&list=PL9UGnyrcd3cImQkc9xQH1iBfhx2qUS0Mt
• Mae Chwaraeon Caerdydd yn darparu sesiynau cynhwysol hwyl ar gyfer plant anabl rhwng 3 a 10 oed a'u teuluoedd. Mae hyn yn digwydd ar Zoom ar ddydd Sul o 11am am tua 40 munud. https://t.co/gcjKjLqPrF?amp=1
• Mae Hamdden Sir Benfro wedi datblygu Ap ar gyfer sesiynau byw ac unrhyw sesiynau sydd wedi’u recordio o flaen llaw, mae'r rhain i gyd ar gael yn rhad ac am ddim: https://apps.apple.com/gb/app/pembs-leisure/id1452789051
• Mae Chwaraeon Anabledd Cymru yn cynnal nifer o sesiynau byw drwy gydol yr wythnos y gallwch ymuno â nhw drwy gofrestru yma: https://www.eventbrite.co.uk/o/disability-sport-wales-25766897481


Dim ond flas am weithgareddau sydd ar gael i chi yw'r rhain, cofiwch gysylltu â'ch Swyddog Datblygu Chwaraeon Anabledd Cymru lleol i gael rhagor o wybodaeth am yr hyn sydd ar gael yn eich ardal! Hefyd dilynwch Chwaraeon Anabledd Cymru ar Twitter, Facebook, Instagram a YouTube i gael rhagor o wybodaeth a nodiadau atgoffa o'r hyn sydd ar gael!

Back

Mwy na gem, trawsnewid bywyd

Mwy na gem, trawsnewid bywyd

Twitter

This year's Emerging Athlete of the Year was Deryn! Deryn is also the recipient of the Gareth John bursary! ⭐ Watc… https://t.co/RPF9YPU6aJ


RT 🇯🇵 🗻 Welsh Olympic and Paralympic hopefuls have been primed to expect a very different experience in Tokyo in 202… https://t.co/plKuYAkJwK


We wish we could relive our awards night - thank you all once more for making it a night to remember!🏆 WRU have do… https://t.co/ULNBKoMFTF


⛳ Another takeover – check out @disability_sport_wales on Instagram to see Wales Golf in action! ⛳ Meddiannu arall… https://t.co/Z7X7MOpVWd