10th Mar 2021

Cyfleoedd gweithgareddau corfforol cynhwysol i blant a phobl ifanc yn ystod y cyfnod clo

Cyfleoedd gweithgareddau corfforol cynhwysol i blant a phobl ifanc yn ystod y cyfnod clo

Gall fod yn anodd darganfod beth sydd ar gael i blant a phobl ifanc i'w helpu i gadw'n heini yn ystod y cyfnod clo. Mae bod yn egnïol mor bwysig i iechyd meddwl a chorfforol plentyn – a dyna pam rydym wedi llunio rhestr fer o weithgareddau y gallech fynychu yn ystod y cyfnod yma.

ADNODDAU A CHYSYLLTIADAU AR GYFER CADW PLANT YN EGNÏOL

• Mae’r Undeb Rygbi Cymru wedi llunio cyfres o sesiynau cynhwysol y gallwch eu dilyn gyda'ch gilydd gartref https://community.wru.wales/video/jersey-for-all/
• Mae'r Urdd yn cynnig amrywiaeth o weithgareddau chwaraeon rhithiol drwy gyfrwng y Gymraeg, drwy'r rhaglen #ActifAdref  https://www.urdd.cymru/cy/chwaraeon/urdd-digidol/actifadref/
• Mae dawnsio yn ffordd wych o gadw'n heini – hyd yn oed yn eich lolfa! Mae'r cwmni Cymraeg Dawns i Bawb yn cynnal dosbarthiadau i bobl ifanc am ffi fechan. https://www.facebook.com/dawnsibawb
• Bob diwrnod o'r wythnos am 9.30am, mae staff Ceredigion Actif yn cynnal sesiynau YouTube byw yn dilyn y rhaglen 'Ffit yn 5' (a gyflwynir yn Gymraeg). Bydd fideos yn aros ar eu rhestr chwarae YouTube fel y gellir eu cyrchu neu eu hailadrodd unrhyw bryd. https://www.youtube.com/watch?v=pbFr9kZp_Hw&list=PL9UGnyrcd3cImQkc9xQH1iBfhx2qUS0Mt
• Mae Chwaraeon Caerdydd yn darparu sesiynau cynhwysol hwyl ar gyfer plant anabl rhwng 3 a 10 oed a'u teuluoedd. Mae hyn yn digwydd ar Zoom ar ddydd Sul o 11am am tua 40 munud. https://t.co/gcjKjLqPrF?amp=1
• Mae Hamdden Sir Benfro wedi datblygu Ap ar gyfer sesiynau byw ac unrhyw sesiynau sydd wedi’u recordio o flaen llaw, mae'r rhain i gyd ar gael yn rhad ac am ddim: https://apps.apple.com/gb/app/pembs-leisure/id1452789051
• Mae Chwaraeon Anabledd Cymru yn cynnal nifer o sesiynau byw drwy gydol yr wythnos y gallwch ymuno â nhw drwy gofrestru yma: https://www.eventbrite.co.uk/o/disability-sport-wales-25766897481


Dim ond flas am weithgareddau sydd ar gael i chi yw'r rhain, cofiwch gysylltu â'ch Swyddog Datblygu Chwaraeon Anabledd Cymru lleol i gael rhagor o wybodaeth am yr hyn sydd ar gael yn eich ardal! Hefyd dilynwch Chwaraeon Anabledd Cymru ar Twitter, Facebook, Instagram a YouTube i gael rhagor o wybodaeth a nodiadau atgoffa o'r hyn sydd ar gael!

Back

Mwy na gem, trawsnewid bywyd

Mwy na gem, trawsnewid bywyd

Twitter

"I'm extremely grateful for the opportunity..." - Harrison can't wait to perform in Poland this Summer ⭐ #Inspirehttps://t.co/BiupcOVFNS


RT There is a simple thing that can really help support good mental health… nature🌱. Nature can really help put things… https://t.co/Quv8numeyg


RT After 18 months in the sport, Beth Munro is off to @Paralympics with @mattbush1 👏👏 @GBTaekwondo @TaekwondoCymruhttps://t.co/4NihhbtLxf


A warm welcome the newest member of our team Morgan - Performance Pathway Hub Coordinator 👏 #Inspire #Ysbrydoli https://t.co/DlooPC23ds