17th Mar 2021

Cyfleoedd gweithgaredd corfforol cynhwysol i oedolion yn ystod y cyfnod clo

Cyfleoedd gweithgaredd corfforol cynhwysol i oedolion yn ystod y cyfnod clo

Gydag oedolion yn treulio mwy o amser gartref ac yn ei chael hi'n anodd iawn dod o hyd i'r cymhelliant, yr hyder a'r wybodaeth i symud a bod yn egnïol.

Mae bod yn egnïol mor bwysig i iechyd meddwl a chorfforol unigolyn - ac rydym wedi llunio rhestr fer o weithgareddau y gallech defnydio yn ystod yr amser yma.

ADNODDAU A CHYSYLLTIADAU AR GYFER CADW OEDOLION YN ACTIF

• Mae’r Undeb Rygbi Cymru wedi llunio cyfres o sesiynau cynhwysol y gallwch eu dilyn gyda'ch gilydd gartref https://community.wru.wales/video/jersey-for-all/

• Mae Sir Benfro wedi datblygu Ap ar gyfer sesiynau byw a sesiynau a recordiwyd ymlaen llaw, mae'r rhain i gyd ar gael yn rhad ac am ddim: https://apps.apple.com/gb/app/pembs-leisure/id1452789051

• Mae gan Chwaraeon Anabledd Cymru nifer o sesiynau byw trwy gydol yr wythnos fel Ioga y gallwch ymuno â nhw trwy gofrestru yma: https://www.eventbrite.co.uk/o/disability-sport-wales-25766897481

• Mae Age Cymru yn argymell na ddylai oedolion hŷn eistedd yn eu hunfan am fwy nag awr oherwydd gall hyn gael effaith negyddol ar iechyd rhywun. Mae adnoddau gan Age Cymru i helpu i arwain rhywun trwy ymarfer corff gartref gan gynnwys Hyfforddiant Gweithredol Effaith Isel a Tai Chi https://www.ageuk.org.uk/cymru/our-work/physical-activity/    

• Mae gan Ceredigion Actif ystod eang o ddosbarthiadau ffitrwydd rhithwir sy'n addas ar gyfer oedolion 60+ https://youtube.com/playlist?list=PL9UGnyrcd3cKV_L1v1yYJWmSC10SUDI0x

• Mae Chwaraeon Caerdydd wedi gweithio gyda Met Sport i ddatblygu amrywiaeth o fideos o sesiynau ffitrwydd byr i ategu'r pecynnau ‘Active at Home’ sy'n cael eu darparu ar draws y Ddinas ar hyn o bryd. Mae yna weithfannau sefyll ac eistedd yn defnyddio bandiau gwrthiant. Mae pobl yn derbyn bandiau gwrthiant yn y pecyn, ond gall pobl heb becyn naill ai brynu band gwrthiant ar-lein eu hunain am ychydig bunnoedd neu gallant wneud yr holl ymarferion heb y band. Gellir gweld y fideos yma: https://youtube.com/playlist?list=PLgX9R8AuF9GLTegiZtDkW63qxVUXcC7rp

• Mae Walking Well Sir Gaerfyrddin yn fenter sy'n ceisio annog pobl o bob oed a gallu i fanteisio ar y buddion iechyd corfforol, cymdeithasol a meddyliol a gynigir trwy gerdded mewn grwpiau o bobl o'r un anian. Bydd teithiau cerdded yn cychwyn wrth gefn pan fyddant yn ddiogel i wneud hynny: https://walkingwellcarmarthenshire.org.uk/

Dim ond detholiad o’r rai weithgareddau sydd ar gael i chi yw'r rhain, cofiwch gysylltu â'ch Swyddog Datblygu Chwaraeon Anabledd Cymru lleol i gael mwy o wybodaeth am yr hyn sydd ar gael yn eich ardal chi! Hefyd dilynwch Chwaraeon Anabledd Cymru ar Twitter Facebook, Instagram a YouTube i gael mwy o wybodaeth a’ch atgoffa o'r hyn sydd ar gael!

Gydag oedolion yn treulio mwy o amser gartref ac yn ei chael hi'n anodd iawn dod o hyd i'r cymhelliant, yr hyder a'r wybodaeth i symud a bod yn egnïol.

Mae bod yn egnïol mor bwysig i iechyd meddwl a chorfforol unigolyn - ac rydym wedi llunio rhestr fer o weithgareddau y gallech defnydio yn ystod yr amser yma.

ADNODDAU A CHYSYLLTIADAU AR GYFER CADW OEDOLION YN ACTIF

• Mae’r Undeb Rygbi Cymru wedi llunio cyfres o sesiynau cynhwysol y gallwch eu dilyn gyda'ch gilydd gartref https://community.wru.wales/video/jersey-for-all/

• Mae Sir Benfro wedi datblygu Ap ar gyfer sesiynau byw a sesiynau a recordiwyd ymlaen llaw, mae'r rhain i gyd ar gael yn rhad ac am ddim: https://apps.apple.com/gb/app/pembs-leisure/id1452789051

• Mae gan Chwaraeon Anabledd Cymru nifer o sesiynau byw trwy gydol yr wythnos fel Ioga y gallwch ymuno â nhw trwy gofrestru yma: https://www.eventbrite.co.uk/o/disability-sport-wales-25766897481

• Mae Age Cymru yn argymell na ddylai oedolion hŷn eistedd yn eu hunfan am fwy nag awr oherwydd gall hyn gael effaith negyddol ar iechyd rhywun. Mae adnoddau gan Age Cymru i helpu i arwain rhywun trwy ymarfer corff gartref gan gynnwys Hyfforddiant Gweithredol Effaith Isel a Tai Chi https://www.ageuk.org.uk/cymru/our-work/physical-activity/    

• Mae gan Ceredigion Actif ystod eang o ddosbarthiadau ffitrwydd rhithwir sy'n addas ar gyfer oedolion 60+ https://youtube.com/playlist?list=PL9UGnyrcd3cKV_L1v1yYJWmSC10SUDI0x

• Mae Chwaraeon Caerdydd wedi gweithio gyda Met Sport i ddatblygu amrywiaeth o fideos o sesiynau ffitrwydd byr i ategu'r pecynnau ‘Active at Home’ sy'n cael eu darparu ar draws y Ddinas ar hyn o bryd. Mae yna weithfannau sefyll ac eistedd yn defnyddio bandiau gwrthiant. Mae pobl yn derbyn bandiau gwrthiant yn y pecyn, ond gall pobl heb becyn naill ai brynu band gwrthiant ar-lein eu hunain am ychydig bunnoedd neu gallant wneud yr holl ymarferion heb y band. Gellir gweld y fideos yma: https://youtube.com/playlist?list=PLgX9R8AuF9GLTegiZtDkW63qxVUXcC7rp

• Mae Walking Well Sir Gaerfyrddin yn fenter sy'n ceisio annog pobl o bob oed a gallu i fanteisio ar y buddion iechyd corfforol, cymdeithasol a meddyliol a gynigir trwy gerdded mewn grwpiau o bobl o'r un anian. Bydd teithiau cerdded yn cychwyn wrth gefn pan fyddant yn ddiogel i wneud hynny: https://walkingwellcarmarthenshire.org.uk/

Dim ond detholiad o’r rai weithgareddau sydd ar gael i chi yw'r rhain, cofiwch gysylltu â'ch Swyddog Datblygu Chwaraeon Anabledd Cymru lleol i gael mwy o wybodaeth am yr hyn sydd ar gael yn eich ardal chi! Hefyd dilynwch Chwaraeon Anabledd Cymru ar Twitter Facebook, Instagram a YouTube i gael mwy o wybodaeth a’ch atgoffa o'r hyn sydd ar gael!

Gydag oedolion yn treulio mwy o amser gartref ac yn ei chael hi'n anodd iawn dod o hyd i'r cymhelliant, yr hyder a'r wybodaeth i symud a bod yn egnïol.

Mae bod yn egnïol mor bwysig i iechyd meddwl a chorfforol unigolyn - ac rydym wedi llunio rhestr fer o weithgareddau y gallech defnydio yn ystod yr amser yma.

ADNODDAU A CHYSYLLTIADAU AR GYFER CADW OEDOLION YN ACTIF

• Mae’r Undeb Rygbi Cymru wedi llunio cyfres o sesiynau cynhwysol y gallwch eu dilyn gyda'ch gilydd gartref https://community.wru.wales/video/jersey-for-all/

• Mae Sir Benfro wedi datblygu Ap ar gyfer sesiynau byw a sesiynau a recordiwyd ymlaen llaw, mae'r rhain i gyd ar gael yn rhad ac am ddim: https://apps.apple.com/gb/app/pembs-leisure/id1452789051

• Mae gan Chwaraeon Anabledd Cymru nifer o sesiynau byw trwy gydol yr wythnos fel Ioga y gallwch ymuno â nhw trwy gofrestru yma: https://www.eventbrite.co.uk/o/disability-sport-wales-25766897481

• Mae Age Cymru yn argymell na ddylai oedolion hŷn eistedd yn eu hunfan am fwy nag awr oherwydd gall hyn gael effaith negyddol ar iechyd rhywun. Mae adnoddau gan Age Cymru i helpu i arwain rhywun trwy ymarfer corff gartref gan gynnwys Hyfforddiant Gweithredol Effaith Isel a Tai Chi https://www.ageuk.org.uk/cymru/our-work/physical-activity/    

• Mae gan Ceredigion Actif ystod eang o ddosbarthiadau ffitrwydd rhithwir sy'n addas ar gyfer oedolion 60+ https://youtube.com/playlist?list=PL9UGnyrcd3cKV_L1v1yYJWmSC10SUDI0x

• Mae Chwaraeon Caerdydd wedi gweithio gyda Met Sport i ddatblygu amrywiaeth o fideos o sesiynau ffitrwydd byr i ategu'r pecynnau ‘Active at Home’ sy'n cael eu darparu ar draws y Ddinas ar hyn o bryd. Mae yna weithfannau sefyll ac eistedd yn defnyddio bandiau gwrthiant. Mae pobl yn derbyn bandiau gwrthiant yn y pecyn, ond gall pobl heb becyn naill ai brynu band gwrthiant ar-lein eu hunain am ychydig bunnoedd neu gallant wneud yr holl ymarferion heb y band. Gellir gweld y fideos yma: https://youtube.com/playlist?list=PLgX9R8AuF9GLTegiZtDkW63qxVUXcC7rp

• Mae Walking Well Sir Gaerfyrddin yn fenter sy'n ceisio annog pobl o bob oed a gallu i fanteisio ar y buddion iechyd corfforol, cymdeithasol a meddyliol a gynigir trwy gerdded mewn grwpiau o bobl o'r un anian. Bydd teithiau cerdded yn cychwyn wrth gefn pan fyddant yn ddiogel i wneud hynny: https://walkingwellcarmarthenshire.org.uk/

Dim ond detholiad o’r rai weithgareddau sydd ar gael i chi yw'r rhain, cofiwch gysylltu â'ch Swyddog Datblygu Chwaraeon Anabledd Cymru lleol i gael mwy o wybodaeth am yr hyn sydd ar gael yn eich ardal chi! Hefyd dilynwch Chwaraeon Anabledd Cymru ar Twitter Facebook, Instagram a YouTube i gael mwy o wybodaeth a’ch atgoffa o'r hyn sydd ar gael!

Back

Mwy na gem, trawsnewid bywyd

Mwy na gem, trawsnewid bywyd

Twitter

This year's Emerging Athlete of the Year was Deryn! Deryn is also the recipient of the Gareth John bursary! ⭐ Watc… https://t.co/RPF9YPU6aJ


RT 🇯🇵 🗻 Welsh Olympic and Paralympic hopefuls have been primed to expect a very different experience in Tokyo in 202… https://t.co/plKuYAkJwK


We wish we could relive our awards night - thank you all once more for making it a night to remember!🏆 WRU have do… https://t.co/ULNBKoMFTF


⛳ Another takeover – check out @disability_sport_wales on Instagram to see Wales Golf in action! ⛳ Meddiannu arall… https://t.co/Z7X7MOpVWd