29th Apr 2021

Saith seren Chwaraeon Anabledd Cymru wedi'u dewis ar gyfer Tîm Prydain Fawr ym Mhencampwriaethau Ewropeaidd Para Athletau'r Byd

Mae saith athletwr o Gymru wedi cael eu dewis i gystadlu dros Brydain Fawr a Gogledd Iwerddon ym Mhencampwriaethau Ewropeaidd Para Athletau'r Byd, sy'n cael eu cynnal yn Stadiwm Zdzisław Krzyszkowiak yn Bydgoszcz, Gwlad Pwyl (1-5 Mehefin). 

Y rhai sy'n anelu am fedalau fydd y pencampwr Ewropeaidd chwe gwaith, Aled Davies, a fydd yn gobeithio cipio ei bedwerydd teitl saethu F63 yn olynol. 

Bydd yn gystadleuaeth bwysig i'r llanc 29 oed nodedig o Ben-y-bont ar Ogwr, gan y bydd hefyd yn gyfle i ymarfer cyn y Gemau Paralympaidd, wrth i Davies baratoi i amddiffyn ei fedal aur yn Tokyo yn nes ymlaen yn ystod y flwyddyn. 

Mae pencampwr sbrint presennol Ewrop yn y 100m T33, Harri Jenkins, wedi cael ei ddewis hefyd. Mae’r athletwr 25 oed o Gastell-nedd sy’n aelod o Academi Para ChAC, a enillodd fedal aur hefyd ym Mhencampwriaethau Ewropeaidd y WPA yn Berlin yn 2018, yn obaith cadarn arall am fedal. 

Bydd Kyron Duke, athletwr 28 oed o Gasnewydd a gynrychiolodd Gymru yng Ngemau'r Gymanwlad 2010 mewn codi pŵer ac sydd hefyd yn daflwr gwaywffon medrus, yn anelu at guro ei orau personol o 14.19 metr yn y dosbarth taflu maen F41. 

Mae Olivia Breen wedi cael ei dewis unwaith eto ar gyfer Tîm Prydain Fawr i gystadlu yn y naid hir a’r sbrint 100m T38. Mae gan y ferch 24 oed brofiad o gystadlu mewn twrnameintiau mawr, ar ôl cymhwyso ar gyfer Gemau Paralympaidd 2012 yn ogystal â chynrychioli Cymru yng Ngemau'r Gymanwlad 2014 a 2018 – gan ennill aur yn y naid hir ar yr Arfordir Aur (2018). 

Bydd Rhys Jones yn cystadlu yn y sbrint 100m a 200m T37. Mae'r llanc 26 oed o Gwm Clydach yn y Rhondda wedi rhagori ar y llwyfan mawr o'r blaen, gan gyrraedd rownd derfynol y 200m yng Ngemau Paralympaidd 2012.    

Bydd John Bridge o Gaerffili, sy'n troi'n 22 oed fis nesaf, yn cystadlu yn y sbrint 400m T47. Pencampwriaethau Ewropeaidd Para Athletau'r Byd fydd y tro cyntaf iddo gael ei ddewis ar gyfer Tîm Prydain Fawr a chystadlu mewn twrnamaint hŷn mawr. 

Bydd Harrison Walsh hefyd yn cystadlu am y tro cyntaf gyda Thîm Prydain Fawr ac mewn twrnamaint hŷn mawr. Mae cyn chwaraewr Dan 20 Cymru a’r Gweilch, sy'n 25 oed ac yn byw yn y Mwmbwls, wedi'i ddewis i gystadlu yn y taflu disgen F64. Daeth ei yrfa rygbi i ben ar ôl anaf i'w ben-glin. 

Dywedodd Anthony Hughes MBE, Rheolwr Perfformiad Cenedlaethol Chwaraeon Anabledd Cymru: "Roedden ni wrth ein boddau ac yn falch iawn o weld bod saith o Athletwyr Para Cymru wedi cael eu dewis i gynrychioli Prydain Fawr ym Mhencampwriaethau Ewropeaidd Para Athletau'r Byd yng Ngwlad Pwyl, sy'n cynrychioli pymtheg y cant o dîm cryf Prydain Fawr o bedwar deg saith o athletwyr. 

"Mae gennym ni gystadleuwyr profiadol yn Aled Davies, Rhys Jones, Olivia Breen, Kyron Duke a Harri Jenkins, sydd wedi gwella'n ddiweddar o salwch, ac maen nhw i gyd yn obeithion da iawn am fedalau. 

"Rydyn ni yr un mor gyffrous i weld Harrison Walsh a John Bridge yn cystadlu am y tro cyntaf mewn twrnamaint hŷn mawr, gan fod hyn unwaith eto'n profi bod Rhaglen Perfformiad a Llwybr Chwaraeon Anabledd Cymru yn gweithio a bod y gwaith gwych sy'n cael ei wneud mewn cydweithrediad â rhaglenni perfformio Athletau Cymru, i ddatblygu rhaglenni technegol yng Nghymru, yn parhau i weithio'n eithriadol dda. Unwaith eto, rydw i'n credu bod Cymru'n arwain y ffordd yng ngwledydd cartref y DU gyda Rhaglenni Para. 

"Mae'n galonogol iawn gweld athletwyr ifanc yn dod drwy ein system ni. Mae Cymru'n ennill enw da am ddatblygu talent newydd yn gyson a rhoi'r sgiliau iddynt gystadlu yn nhwrnameintiau mwyaf y byd, fel Pencampwriaethau Ewrop, Gemau'r Gymanwlad a’r Gemau Paralympaidd. 

"Mae Bydgoszcz yn drac ac arena hardd, ac fe hoffwn i longyfarch pob un o'r saith athletwr am gael eu dewis i dîm Prydain Fawr a dymuno pob lwc iddynt. 

"Wrth gwrs mae dau athletwr llwyddiannus gyda Chwaraeon Anabledd Cymru sydd wedi cipio medalau aur Paralympaidd nad ydynt ar restr tîm Prydain Fawr. Cafodd Holly Arnold MBE [enillydd medal aur yn y gwaywffon F46 yng Ngemau Paralympaidd 2016] a Sabrina Fortune [enillydd medal efydd yn y taflu maen F20 yng Ngemau Paralympaidd 2016 ac enillydd medal aur yn Athletau Para'r Byd 2019] eu dewis ar gyfer carfan Prydain Fawr ond maent wedi dewis peidio â chystadlu yng Ngwlad Pwyl, ac yn hytrach maent yn parhau i ganolbwyntio ar eu hyfforddiant a'u paratoadau ar gyfer y Gemau Paralympaidd yn Tokyo. Rydyn ni’n eu cefnogi gant y cant gyda’u penderfyniad, a byddwn yn eu cefnogi wrth iddynt anelu am aur Paralympaidd yn nes ymlaen yn ystod y flwyddyn." 

Athletwyr Chwaraeon Anabledd Cymru sydd wedi'u dewis i gystadlu dros Brydain Fawr a Gogledd Iwerddon ym Mhencampwriaethau Ewropeaidd Para Athletau'r Byd:

Merched

Olivia Breen – Naid Hir a 100m T38

Dynion

John Bridge – 400m T47

Aled Davies – Taflu Maen F63  

Kyron Duke – Taflu Maen F41  

Harri Jenkins – 100m T33

Rhys Jones – 100m a 200m T37

Harrison Walsh – Taflu Disgen F64

Back

Mwy na gem, trawsnewid bywyd

Mwy na gem, trawsnewid bywyd

Twitter

RT 'There are no limitations' Inspiring chat for @BBCSportWales with the impressive @StephenThomas99 as he looks to m… https://t.co/qpjq1Yzoer


Ben's in! Row with him!🚣🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 DSW and @WelshRowing are collaborating with EnduRow Challenge 2022 to bring you a… https://t.co/zquS0COk5z


RT Great to have 4 at our VI session today, 5 including Deni the guide dog! Join us Wednesdays 1:30-3:00pm at David L… https://t.co/YnT5mrcw0z


RT Loving the training and the progress, thank you @WelshAthletics for the input really enjoying the NDP @hawfchttps://t.co/3qNvxlERmi