15th Jul 2021

Cyhoeddwyd digwyddiad dewis carfan Cymru ar gyfer y Gemau Cenedlaethol Ysgolion 2021

Bydd y Gemau Ysgolion yn cael eu cynnal ym Mhrifysgol Loughborough rhwng 2-5 Medi 2021. Bydd y gystadleuaeth Pêl-fasged Cadair Olwyn yn cael ei chwarae gyda’r fformat 3X3 a bydd yn cynnwys cystadlaethau bechgyn a merched ar wahân.

Gyda dychweliad y Gemau Ysgolion dim ond deufis i ffwrdd, gwahoddir athletwyr o oedran ysgol sydd â diddordeb mewn cynrychioli Cymru yn y Gemau Ysgolion i fynychu'r treialon yng Nghanolfan Cenedlaethol Chwaraeon Cymru, Caerdydd ar 24 Gorffennaf 2021.

Bydd treial y Bechgyn yn cael ei redeg gan yr Hyfforddwr Caroline Matthews MBE rhwng 11.00 - 13.00 a bydd y treial Merched yn cael ei redeg gan yr Hyfforddwr Mike Hayes rhwng 14.00 - 16.00

I fod yn gymwys i gystadlu dros Gymru yng Ngemau’r Ysgolion 2021, rhaid i chi gyflawni'r holl feini prawf isod:

• Yn 17 oed neu'n iau ar 31 Awst 2020

- yr oedran ieuengaf y mae'n rhaid i chwaraewr fod yw 13 am hanner nos ar 31 Awst 2021

• Rhaid ei gofrestru fel aelod BWB taledig gyda BWB ar gyfer tymor 2021/22 https://britishwheelchairbasketball.co.uk/membership/

• Rhaid bod â thrwydded chwaraewr ar gyfer tymor 2021/22.

• Rhaid bod wedi bod o fewn addysg amser llawn yn y flwyddyn academaidd 2020/21.

 

Rhaid i chi hefyd gyflawni un neu fwy o'r meini prawf canlynol:

• Yn meddu ar breswyliad parhaol yn y Wlad (e.e. cyfeiriad cartref)

• Ganed yn y Wlad

• A oes un neu fwy o rieni wedi'u geni yn y Wlad (gan gynnwys rhieni mabwysiadol)

• Chwaraewr Cofrestredig mewn tîm sydd wedi'i leoli yn y Rhanbarth (e.e. Uwch Gynghrair Genedlaethol; Cynghrair y Merched; Cynghrair Iau)

• Mynychu ysgol / coleg / prifysgol sydd wedi'i lleoli yn y Rhanbarth

Rhaid i bob athletwr sydd â diddordeb mewn mynychu'r treialon gofrestru ymlaen llaw trwy Playwaze.

 

Bechgyn

Dydd Sadwrn 24ain Gorffennaf, 11.00-13.00 yn Nghanolfan Cenedlaethol Chwaraeon Cymru, Gerddi Sophia, Caerdydd, CF11 9SW – https://bwbw.playwaze.com/wales-wheelchair-basketball/jb5p758t7abic/groupplaymanager-display/vquohgtakq8/202107130911  

Merched

Dydd Sadwrn 24ain Gorffennaf, 14.00-16.00 yn Nghanolfan Cenedlaethol Chwaraeon Cymru, Gerddi Sophia, Caerdydd, CF11 9SW – https://bwbw.playwaze.com/wales-wheelchair-basketball/jb5p758t7abic/groupplaymanager-display/zibcap19q4/202107130911

Bydd pob treial yn cael ei reoli yn unol â Chanllawiau Dychwelyd i Chwarae BWB.

Sylwch: Er mwyn mynychu, mae angen i athletwyr fod yn Aelod BWB 2020/21 (mae hyn yn cynnwys Aelodaeth Cyn-Tymor 2021).

Back

Mwy na gem, trawsnewid bywyd

Mwy na gem, trawsnewid bywyd

Twitter

Gareth Stafford tells us why he loves Boccia! Let us know why you love Boccia? For more information on how to get… https://t.co/EvILBa71Uw


Sian Jones tells us why she loves Boccia! Let us know why you love Boccia? For more information on how to get invo… https://t.co/GF3OCY1LOC


📣 1 day to go... if you haven't signed up yet, what are you waiting for? Welsh Wheelchair Basketball athletes of s… https://t.co/TYLtHdj1dv


Rob Morgan tells us why he loves Boccia! Let us know why you love Boccia? For more information on how to get invol… https://t.co/zMSGLje6cf