15th Jul 2021

Cyhoeddwyd digwyddiad dewis carfan Cymru ar gyfer y Gemau Cenedlaethol Ysgolion 2021

Bydd y Gemau Ysgolion yn cael eu cynnal ym Mhrifysgol Loughborough rhwng 2-5 Medi 2021. Bydd y gystadleuaeth Pêl-fasged Cadair Olwyn yn cael ei chwarae gyda’r fformat 3X3 a bydd yn cynnwys cystadlaethau bechgyn a merched ar wahân.

Gyda dychweliad y Gemau Ysgolion dim ond deufis i ffwrdd, gwahoddir athletwyr o oedran ysgol sydd â diddordeb mewn cynrychioli Cymru yn y Gemau Ysgolion i fynychu'r treialon yng Nghanolfan Cenedlaethol Chwaraeon Cymru, Caerdydd ar 24 Gorffennaf 2021.

Bydd treial y Bechgyn yn cael ei redeg gan yr Hyfforddwr Caroline Matthews MBE rhwng 11.00 - 13.00 a bydd y treial Merched yn cael ei redeg gan yr Hyfforddwr Mike Hayes rhwng 14.00 - 16.00

I fod yn gymwys i gystadlu dros Gymru yng Ngemau’r Ysgolion 2021, rhaid i chi gyflawni'r holl feini prawf isod:

• Yn 17 oed neu'n iau ar 31 Awst 2020

- yr oedran ieuengaf y mae'n rhaid i chwaraewr fod yw 13 am hanner nos ar 31 Awst 2021

• Rhaid ei gofrestru fel aelod BWB taledig gyda BWB ar gyfer tymor 2021/22 https://britishwheelchairbasketball.co.uk/membership/

• Rhaid bod â thrwydded chwaraewr ar gyfer tymor 2021/22.

• Rhaid bod wedi bod o fewn addysg amser llawn yn y flwyddyn academaidd 2020/21.

 

Rhaid i chi hefyd gyflawni un neu fwy o'r meini prawf canlynol:

• Yn meddu ar breswyliad parhaol yn y Wlad (e.e. cyfeiriad cartref)

• Ganed yn y Wlad

• A oes un neu fwy o rieni wedi'u geni yn y Wlad (gan gynnwys rhieni mabwysiadol)

• Chwaraewr Cofrestredig mewn tîm sydd wedi'i leoli yn y Rhanbarth (e.e. Uwch Gynghrair Genedlaethol; Cynghrair y Merched; Cynghrair Iau)

• Mynychu ysgol / coleg / prifysgol sydd wedi'i lleoli yn y Rhanbarth

Rhaid i bob athletwr sydd â diddordeb mewn mynychu'r treialon gofrestru ymlaen llaw trwy Playwaze.

 

Bechgyn

Dydd Sadwrn 24ain Gorffennaf, 11.00-13.00 yn Nghanolfan Cenedlaethol Chwaraeon Cymru, Gerddi Sophia, Caerdydd, CF11 9SW – https://bwbw.playwaze.com/wales-wheelchair-basketball/jb5p758t7abic/groupplaymanager-display/vquohgtakq8/202107130911  

Merched

Dydd Sadwrn 24ain Gorffennaf, 14.00-16.00 yn Nghanolfan Cenedlaethol Chwaraeon Cymru, Gerddi Sophia, Caerdydd, CF11 9SW – https://bwbw.playwaze.com/wales-wheelchair-basketball/jb5p758t7abic/groupplaymanager-display/zibcap19q4/202107130911

Bydd pob treial yn cael ei reoli yn unol â Chanllawiau Dychwelyd i Chwarae BWB.

Sylwch: Er mwyn mynychu, mae angen i athletwyr fod yn Aelod BWB 2020/21 (mae hyn yn cynnwys Aelodaeth Cyn-Tymor 2021).

Back

Mwy na gem, trawsnewid bywyd

Mwy na gem, trawsnewid bywyd

Twitter

Don’t forget to book onto the wheelchair tennis taster sessions that are happening next weekend - last day for book… https://t.co/BkLIPnMCCf


RT Learn more about 3×3 Wheelchair Basketball with @_IWBF's webinars this week 🏀 Tomorrow (29 Oct), 7am-8am (BST) 💻 F… https://t.co/MpcusHiojc


RT Workshop on @sportwales 'introduction to Crowdfunding' 🔴How crowdfunding works 🔴Sport Wales extra funding and how… https://t.co/PgbWQieJBO


📣 Registering for insport Series: Education / Cofrestru ar gyfer Cyfres insport: Addysg! Register your school here… https://t.co/WvHsedMpO7