13th Sep 2021

Cyrsiau Hyfforddiant Cynnwys Anabledd y DU

Ydych chi wedi cael eich ysbrydoli gan y Gemau Paralympaidd?

Eisiau gwella eich hyfforddiant cynhwysol?

Cyrsiau Hyfforddiant Cynnwys Anabledd newydd y DU ar gael nawr.:

Ewch i: store.disabilitysportwales.com 


Hyfforddiant Cynnwys Anabledd i Hyfforddwyr & Gwirfoddolwyr (Lefel 1)

Bwriad Dysgu: Mae'n rhoi cyflwyniad sylfaenol i ymarfer cynhwysol sydd wedi'i anelu at bawb sy'n awyddus i wneud sesiynau chwaraeon a gweithgarwch corfforol yn fwy cynhwysol.

Modiwl Dysgu Ar-lein 60 munud

• Ar gael yn Gymraeg a Saesneg

• Gellir ei gwblhau ar unrhyw adeg gyfleus

• Wedi'i ddatblygu mewn partneriaeth â Chwaraeon Anabledd yr Alban

• Yn cynnwys fideos, cwisiau, a dyfernir tystysgrif ar y diwedd

• Cost y pen yw £12.50

• Yn addas ar gyfer hyfforddwyr, hyfforddwyr arweiniol, a gwirfoddolwyr

 

Hyfforddiant Cynnwys Anabledd i Hyfforddwyr & Gwirfoddolwyr (Lefel 2)

Bwriad Dysgu: Mae'n rhoi cyflwyniad i ymarfer cynhwysol a dealltwriaeth o'r theori y tu ôl iddo. Mae'r cwrs hwn wedi'i anelu at hyfforddwyr lefel 1 a thu hwnt sy'n awyddus i wneud sesiynau chwaraeon a gweithgarwch corfforol yn fwy cynhwysol. Mae'n ymdrin ag archwilio'n fanwl ddylanwad canfyddiadau a phrofiadau, deddfwriaeth a dosbarthiadau.

• Modiwl Dysgu Ar-lein 60 munud a Sesiwn Theori Ystafell Ddosbarth Ddigidol 2 awr drwy Zoom

• Ar gael yn Gymraeg, Saesneg, ac yn gwbl hygyrch

• Yn cynnwys trafodaeth, myfyrio, a thystysgrif

• Cost y pen yw £26.50

• Wedi'i anelu at hyfforddwyr, hyfforddwyr arweiniol, ac uwch wirfoddolwyr

 

Hyfforddiant Cynnwys Anabledd i Hyfforddwyr & Gwirfoddolwyr (Lefel 3) (Yn dod yn fuan)

Bwriad Dysgu: Mae'n rhoi cyflwyniad i ymarfer cynhwysol sydd wedi'i anelu at hyfforddwyr arweiniol sy'n awyddus i wneud sesiynau chwaraeon a gweithgarwch corfforol yn fwy cynhwysol. Yn ymdrin â theori'r cwrs lefel 2, ynghyd â defnydd manwl o ymarfer cynhwysol gan ddefnyddio enghreifftiau ymarferol i ddangos sut y gall cynhwysiant fod yn rhan o'ch sesiynau.

Modiwl Dysgu Ar-lein 60 munud, Sesiwn Theori Ystafell Ddosbarth Ddigidol 2 awr drwy Zoom, a Sesiwn Ymarferol Wyneb yn Wyneb 2 awr

• Ar gael yn Gymraeg a Saesneg

• Yn cynnwys trafodaeth, myfyrio, chwaraeon ymarferol

gweithgareddau, a thystysgrif

• Cost y pen yw £55.00

• Wedi'i anelu at hyfforddwyr arweiniol

Anfonwch e-bost at Donna am ragor o fanylion neu gwestiynau am sut i gymryd rhan donna.bullivant-evans@disabilitysportwales.com.


Back

Tags: UK DIT, Courses, Learning

Mwy na gem, trawsnewid bywyd

Mwy na gem, trawsnewid bywyd

Twitter

Congratulations/Llongyfarchiadau @Philippratt11 👏🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🏀 https://t.co/LZY0No9L1j


RT It's your last opportunity this year to enjoy our FREE Engaging Wheelchair Participants in Sport Course! Next week… https://t.co/FOKvceoDO3


Have you signed up to tomorrow's webinars yet? #IDPWD💜 Not all impairments are visible: 👉 https://t.co/bw7uqDKnUo… https://t.co/LUOym7PvRX


RT Braf oedd mentora Llysgenhadon @Ysgol_Llannon heddiw. Y drydedd genhedlaeth i’r teulu Jones. Da iawn chi. A wonde… https://t.co/azEvA44hTg