26th Oct 2021

ChAC yn rhyfeddu at lwyddiant her chwaraeon Pen y Fan oedolion ysbrydoledig Orbis

Mae'r oedolion rhyfeddol yn Addysg a Gofal Orbis yn hoff iawn o chwaraeon ac roeddent eisiau gwneud rhywbeth i Chwaraeon Anabledd Cymru - felly aethon nhw ati i greu her chwaraeon codi arian i ddringo Pen y Fan!

Mae Orbis yn darparu addysg a gofal gydol oes ysbrydoledig i blant ac oedolion ag anghenion cymhleth sy'n gysylltiedig ag awtistiaeth. Penderfynodd oedolion o’i ganolfannau yn Nhŷ Seren, Rosendale a The Old Vicarage fynd ar antur fynyddig i gydnabod y gwaith a’r cyfleoedd anhygoel mae ChAC yn eu darparu i bobl ifanc ac oedolion ag anableddau.

Dringodd yr oedolion a ddringodd yn enw Addysg a Gofal Orbis i gopa Pen y Fan, 886 metr uwch ben lefel y môr, a thrwy dudalen codi arian a gafodd ei chreu ganddynt, fe wnaethant godi mwy na £500.

Roedd Pennaeth Bywyd Academi Orbis, Kris Davies, yn eithriadol falch o ymdrech y tîm, a dywedodd: “Rwy’n hynod falch o bawb a gymerodd ran yn y digwyddiad codi arian yma ar ran Addysg a Gofal Orbis.” 

“O'r rhai a helpodd i godi arian yn eu cymuned leol i'r rhai a gerddodd a choncro Pen y Fan, mae'r ymrwymiad a'r ymdrech maen nhw i gyd wedi'u dangos wedi bod yn wirioneddol wych,” ychwanegodd Kris. 

“Fe gafodd y prosiect yma ei gynnal drwy brosiect Bywyd Academi Orbis i helpu i godi ymwybyddiaeth ehangach o awtistiaeth ac o'r hyn y mae pawb rydym ni yma i'w cefnogi yn gallu ei gyflawni. Rwy'n gwybod eu bod i gyd yn falch iawn o'r hyn maen nhw wedi'i gyflawni a'u bod nhw'n helpu eraill, ac fe ddylen nhw fod yn falch.”

Mae Orbis wedi cael ei ysbrydoli ers amser maith gan ethos Chwaraeon Anabledd Cymru i wneud Cymru’n fwy cynhwysol ac ysbrydoledig. Gyda'u pobl ifanc a'u hoedolion yn mwynhau rhyw fath o weithgarwch corfforol, roedd yn benderfyniad hawdd felly dewis ChAC fel eu helusen ar gyfer eu taith gerdded i godi arian.

Fel sefydliad sy'n amlwg yn cydnabod y manteision lles a datblygiadol cyffredinol mae chwaraeon yn eu cynnig i unigolion, mae hefyd yn ymdrechu'n barhaus i ddarparu cyfleoedd gweithgarwch corfforol i'r rhai mae'n eu cefnogi, o gerdded Llwybr Taf i ymweld â'r pwll nofio.

Mae nofio yn arbennig yn hoff weithgaredd gan yr oedolion a'r plant sy'n defnyddio gwasanaethau Bywyd Academi Orbis, ac mae'r sefydliad felly wedi gofyn i'r arian sydd wedi cael ei godi gael ei fuddsoddi i ddatblygu'r rhaglen nofio yn ChAC ymhellach.

“Roedd hwn yn gyfle mor wych i’n criw ni, gan ddod at ei gilydd i gyrraedd eu nodau, codi arian at achos da a dringo’r mynydd mwyaf yn ne Cymru,” ychwanegodd Dean Thomas, Cydlynydd Gwaith a Sgiliau Orbis.

“Am ddiwrnod gwych. Roedd yn anodd, fe gawson ni hwyl ac er mwyn ein cymell ni i ddal ati, roeddem yn meddwl am y pethau cadarnhaol y gallai'r arian oedd yn cael ei godi fynd tuag atynt.”

Back

Mwy na gem, trawsnewid bywyd

Mwy na gem, trawsnewid bywyd

Twitter

Congratulations/Llongyfarchiadau @Philippratt11 👏🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🏀 https://t.co/LZY0No9L1j


RT It's your last opportunity this year to enjoy our FREE Engaging Wheelchair Participants in Sport Course! Next week… https://t.co/FOKvceoDO3


Have you signed up to tomorrow's webinars yet? #IDPWD💜 Not all impairments are visible: 👉 https://t.co/bw7uqDKnUo… https://t.co/LUOym7PvRX


RT Braf oedd mentora Llysgenhadon @Ysgol_Llannon heddiw. Y drydedd genhedlaeth i’r teulu Jones. Da iawn chi. A wonde… https://t.co/azEvA44hTg