6th Dec 2021

Swyddi: Swyddog Datblygu Cymru - Rygbi Cadair Olwyn Prydain Fawr

Mae hwn yn amser cyffrous i rygbi cadair olwyn ym Mhrydain. Yn dilyn ein llwyddiant yng Ngemau Paralympaidd Tokyo rydym nawr yn gyffrous i gyhoeddi ein bod wedi sicrhau Pencampwriaethau Rygbi Ewropeaidd 2023 Cadair Olwyn y Byd a fydd yn cael eu cynnal yng Nghaerdydd, yn stadiwm y Principality.

Gyda'r momentwm hwn rydym yn edrych i recriwtio Swyddog Datblygu Cymru i arwain ein gwaith yng Nghymru a sicrhau bod gennym rwydwaith ffyniannus o glybiau a gwirfoddolwyr a chodi proffil rygbi cadair olwyn i gyrraedd mwy o bobl. Byddwch yn rhan o dîm o swyddogion datblygu ledled Cymru a Lloegr yn cefnogi ein clybiau, ein gweithlu a darparu cystadleuaethau a digwyddiadau. Byddwch yn gweithio gyda phartneriaid cyflenwi allweddol fel Clybiau Rygbi Proffesiynol Cymru, Chwaraeon Anabledd Cymru ac Undeb Rygbi Cymru yr ydym yn bartner ag ef i ddarparu cyfleoedd rygbi cadair olwyn a chefnogi a thyfu ein clybiau a'n gweithlu.

Rydym yn chwilio am unigolyn sydd ag angerdd am ddatblygu cyfleoedd chwaraeon cynaliadwy i bobl anabl a bod yn rhan o'n hetifeddiaeth Pencampwriaethau Ewropeaidd. Bydd gennych wybodaeth dda am egwyddorion ac arferion datblygu chwaraeon, byddwch yn hunan-ysgogol, yn drefnus ac yn gallu gweithio'n annibynnol, a bydd gennych brofiad o weithio gyda rhanddeiliaid perthnasol. Byddai profiad o weithio, hyfforddi neu wirfoddoli mewn chwaraeon anabledd a / neu rygbi cadair olwyn yn fantais.

Y rôl yw 1 diwrnod yr wythnos (7.5 awr) ac yn gweithio o gartref gyda theithio o amgylch Cymru (a Lloegr os oes angen). Disgwylir i ymgeiswyr weithio gyda'r nos ac ar benwythnosau yn ôl yr angen.

 

Teitl y Swydd:           Swyddog Datblygu Cymru - Rygbi Cadair Olwyn Prydain Fawr

Lleoliad:                     Gweithio o Adra gyda theithio yng Nghymru (a Lloegr yn ôl yr angen)

Cyflog:                        £22,000-25,000 pro rata (yn seiliedig ar gymhwyster a phrofiad)

Adrodd i:                    Cyfarwyddwr Datblygu Cenedlaethol

 

Sut i wneud cais

Dylid gwneud ceisiadau trwy gyflwyno CV a llythyr eglurhaol yn amlinellu pam mae gennych ddiddordeb yn y rôl a sut rydych chi'n cwrdd â gofynion y rôl. Y dyddiad cau yw dydd Llun 13eg Rhagfyr am hanner dydd gyda chyfweliadau i'w cynnal yng Nghaerdydd ddydd Iau 13eg Ionawr 2022. Dylid anfon ceisiadau at Nas Al Sabaeiova nas.alsabaeiova@gbwr.org.uk

Am drafodaeth anffurfiol am y swydd, cysylltwch â'r Cyfarwyddwr Datblygu Cenedlaethol, Lauren Templeton ar Lauren.Templeton@gbwr.org.uk

 

https://gbwr.org.uk/vacancies/

Back

Mwy na gem, trawsnewid bywyd

Mwy na gem, trawsnewid bywyd

Twitter

RT 'There are no limitations' Inspiring chat for @BBCSportWales with the impressive @StephenThomas99 as he looks to m… https://t.co/qpjq1Yzoer


Ben's in! Row with him!🚣🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 DSW and @WelshRowing are collaborating with EnduRow Challenge 2022 to bring you a… https://t.co/zquS0COk5z


RT Great to have 4 at our VI session today, 5 including Deni the guide dog! Join us Wednesdays 1:30-3:00pm at David L… https://t.co/YnT5mrcw0z


RT Loving the training and the progress, thank you @WelshAthletics for the input really enjoying the NDP @hawfchttps://t.co/3qNvxlERmi