Chwarae


Y llynedd, cefnogodd Chwaraeon Anabledd Cymru fwy na miliwn o gyfleoedd i bobl anabl gymryd rhan mewn chwaraeon a gweithgarwch corfforol. Gyda mwy na 750 o glybiau a sesiynau ar gael ledled Cymru, o Saethyddiaeth i Godi Pwysau, rydyn ni’n hyderus bod gennym ni gyfle sy’n addas ar eich cyfer chi.

Beth am ddefnyddio ein hadnodd chwilio am glwb i weld pa glybiau a sesiynau sydd ar gael ar garreg eich drws chi?! Fel dewis arall, cysylltwch â Swyddog Datblygu Chwaraeon Anabledd Cymru yn eich ardal leol chi - bydd yn fwy na pharod i roi cyngor i chi.

Mae Chwaraeon Anabledd Cymru wedi ymrwymo i Drawsnewid Bywydau Drwy Bŵer Chwaraeon ac rydyn ni bob amser yn chwilio am glybiau newydd, hyfforddwyr newydd a gwirfoddolwyr newydd i’n helpu ni i gyflawni’r amcan yma. Edrychwch ar ein hadran gweithlu i weld sut gallwch chi gymryd rhan. Ydych chi’n barod i ysbrydoli’r genhedlaeth nesaf o arwyr chwaraeon Cymru?Find a club

There are hundres of clubs across Wales offering disability-specific or disability-inclusive sport opportunities. Find the ones that suit you

Search clubs by disability:

Search clubs by sport:

Search clubs by Authority:

Swyddogion Datblygu

Swyddogion Datblygu

Chwaraeon Anabledd Cymru

Twitter

Cyllid Argyfwng ar gyfer Chwaraeon yng Nghymru. 👇 Emergency Funding for Sport in Wales. 👇 https://t.co/KBcxwExVFw


@RhysJonesRuns #InThisTogether now live on YouTube - head over to watch and don't forget to subscribe💪#Inspirehttps://t.co/xshC1kpKyE


Today's #InThisTogether video is courtesy of @RhysJonesRuns - head over to our YouTube channel at 12pm to exercise… https://t.co/SRZYsCVlDs


@JamesLedger93 #InThisTogether home exercise video is live on our YouTube channel, be sure to head over, check it o… https://t.co/G5o7DrDVKd


Cofrestru i dderbyn cylchlythyr