News

Torfaen

Holly HincheyTorfaen

Croeso i dudalen Sirol Torfaen Cyngor Bwrdeistref ar Wefan Chwaraeon Anabledd Cymru.

Fy enw i yw Holly Hinchey, Swyddog Datblygu Chwaraeon Anabledd Cymru ar gyfer Torfaen. Rwyf wedi fy lleoli yn Neuadd y Sir, Croesyceiliog.

O fewn Torfaen hyn o bryd mae clybiau presennol a darpariaethau yn cynnig amrywiaeth o weithgareddau chwaraeon ar gyfer pobl anabl, yn amrywio o Boccia, Athletau, Nofio Saethyddiaeth, Sgïo, Hwylio, Bowl, gyrru cerbyd, Tenis a gymnasteg i enwi ond ychydig.

Os ydych yn hyfforddwr neu'n wirfoddolwr mae yna hefyd y Cwrs Hyfforddi DU Anabledd Cynhwysiant (DU Dit) sydd ar hyn o bryd ar gael yng Nghymru, cyrsiau eu rhedeg sawl gwaith dros y flwyddyn, felly cysylltwch â mi ar gyfer dyddiadau sydd i ddod.

Er mwyn helpu i glybiau gefnogi cyflwyno sesiynau o ansawdd da Chwaraeon Anabledd Cymru wedi cyflwyno insport. insport yw pedwar haenau (Rhuban, Efydd, Arian ac Aur) adnabod a achrediad broses y gall unrhyw glwb chwaraeon yn mynd drwodd i ddangos eu bod yn ymrwymo i ddarparu a chyflwyno chwaraeon chynhwysol. Os ydych yn glwb chwaraeon prif ffrwd cynhwysol sy'n darparu eisoes neu os hoffech chi, cysylltwch â mi. Edrychwch am y logo insport sy'n tynnu sylw at rai o'r mwyaf cynhwysol clybiau chwaraeon ar draws Cymru.

Rwyf yn diweddaru'r wefan yn wythnosol gyda newyddion, digwyddiadau a chyrsiau i fyny ac yn dod i wirio yn rheolaidd.


Get in Touch

Enw: Holly Hinchey

Phone: 01633 628965

Mobile:

E-bost: Holly.Hinchey@torfaen.gov.uk

Cyfeiriad

DSW Development Officer
Torfaen County Borough Council
Civic Centre
Pontypool 
Torfaen
NP4 6YB


Swyddogion Datblygu

Swyddogion Datblygu

Chwaraeon Anabledd Cymru

Twitter

This year's Emerging Athlete of the Year was Deryn! Deryn is also the recipient of the Gareth John bursary! ⭐ Watc… https://t.co/RPF9YPU6aJ


RT 🇯🇵 🗻 Welsh Olympic and Paralympic hopefuls have been primed to expect a very different experience in Tokyo in 202… https://t.co/plKuYAkJwK


We wish we could relive our awards night - thank you all once more for making it a night to remember!🏆 WRU have do… https://t.co/ULNBKoMFTF


⛳ Another takeover – check out @disability_sport_wales on Instagram to see Wales Golf in action! ⛳ Meddiannu arall… https://t.co/Z7X7MOpVWd